Soomes kerkib võlgnikele kätte jääv summa

Järgmise aasta algusest suurendatakse võlgnikule töötasu väljamaksmisel jäetava kaitstud osa suurust ja võlgnikule vajalikeks elamiskuludeks arvestatavat rahasummat.

Järgmisel, 2022. aastal on võlgnikule sundtäitmisel jäetav kaitstud summa võlgniku enda puhul 23,20 eurot päevas ja võlgniku ülalpeetava isiku, näiteks lapse puhul 8,34 eurot päevas. Ilma ülalpeetavateta võlgnikule peab kätte jääma 696 eurot kuus.

Kooskõlas rahvapensioni indeksi muutusega suurendatakse ka maksegraafikuga võlgnikele vajalikeks vältimatuteks kuludeks vajaminevaid summasid. Näiteks järgmise aasta algusest arvestatakse üksikisiku või üksikvanema eluks vajalikuks kuluks 552 € kuus. Võlgnik ei pea nende kulude kohta eraldi aruannet esitama.

Täiendav maksegraafikuga võlgniku võlateeninduskohustus tõuseb 2046 euroni. See tähendab, et maksegraafikuga võülgnik peab tasuma lisamakseid, kui tema netosissetulek kasvab kalendriaasta jooksul rohkem kui 2046 euro võrra.

Kommentaarid
(Külastatud 1,069 korda, 1 külastust täna)