Soome valitsuse seisukohad koroona olukorra ja uute meetmete osas

Soome valitsus arutas täna teisipäeval, 30. novembril koroona olukorda. Arutusel oli Omikroni viirusevariant ning haigus- ja vaktsineerimisolukord Soomes. Valitsus märkis, et mitmes valdkonnas on vaja uusi piiranguid ja lisameetmeid. Lisaks teatas valitsus, et kehtestatakse üleriigiline kaugtöö soovitus.

Valitsus sai ülevaate kiiresti halvenevast haigusolukorrast, haiglaravi töökoormusest ja uuest Omikroni viirusevariandist. Koroona juhtumite arv ja haigusest põhjustatud surmajuhtumite arv on tõusnud ning haiglaravi vajadus on viimastel nädalatel järsult tõusnud. Täna on haiglas 320 koroonahaiget ja intensiivravi osakonnas 51 patsienti. Nakatumine on väga kõrge neil, kellel puudub piisav kaitse vaktsineerimise näol. Samuti suureneb vaktsineeritute nakatumine, kuna viirus ringleb elanikkonnas laialdaselt.

Vaktsiiniga hõlmatuse ja elanikkonna kaitse suurendamine on hädavajalik. Lisaks on nakatumiste vältimiseks vaja tõhusaid meetmeid lähikontaktide piiramisel. Valitsus märkis, et testimise ja jälitamise põhimõtted vajavad uuendamist ning uus vaktsineerimise strateegia elluviimist. Igapäevased tervise- ja ohutusmeetmed nagu näomaskide kasutamine, hea kätehügieen ja ohutusvahed on samuti endiselt olulised nakatumiste ennetamise vahendid.

Soomes pole Omikroni viirusevariandi põhjustatud haigusjuhtusid seni registreeritud, kuid kahe inimese proovid on saadetud täiendavatele uuringutele. Mitmes ELi riigis on teatatud üksikutest juhtudest. Ametivõimud jälgivad sündmusi tähelepanelikult.

Piirkondlikud piirangud ja meetmed

Valitsus arutas meetmeid süveneva epideemia korral. 14 ravipiirkonda ning Ahvenamaa maakond ja Rovaniemi linn on nüüdseks piirkonnad, kus koroonaviirus levib ulatuslikult. Piirkondades, kus epideemia levib ulatuslikult, tuleb nakkuse leviku tõkestamiseks rakendada erinevaid meetmeid.

Need vahendid on juba kasutusele võetud, muu hulgas karmistades piirkondlikke ja riiklikke maskisoovitusi ja toitlustusasutuste piiranguid. Lisaks on kasvav vajadus piirata üritusi, ruumide kasutust ja tegevusi epideemia ulatusliku leviku piirkondades.

Sotsiaal- ja terviseministeerium teeb piirkondadele ülesandeks kehtestada vajalikud piirangud ka nn mõõduka ohuga sündmuste, hoonete kasutamise ja tegevuste puhul. Piiravate meetmete eesmärk on epideemia olukorra parandamine. Terviseameti riskianalüüsi tabelis on mõõduka ohuga olukorrad näiteks välitingimustes suured kontserdid ja spordiüritused, kus pole määratud istekohti, messid, enam kui kümneliikmelised koorid, võistkondlik sport ja sisetingimustes võistkondlikud spordialad. Terviseamet uuendas täna vastavat riskianalüüsi tabelit.

Koroonapass vabastab ürituste ja hoonete kasutamise piirangutest. Laste ja noorte puhul soovitatakse piiravaid meetmeid vältida. Lastele seatud piirangud on viimane abinõu.

Uuesti jõustub riiklik kaugtöösoovitus

Valitsus teatas, et riiklik kaugtöösoovitus võetakse uuesti kasutusele. See puudutab piirkondi, kus koroona epideemia levib.

Avaliku sektori töötajatel on soovitatav teha võimalikult laialdaselt kaugtööd, kui töö seda võimaldab. Sarnast suuremahulist kaugtööd soovitatakse ka eratööandjatele, tõdedes, et kohalviibimise ja kaugtöö turvalise koordineerimise hindamine toimub ettevõtte tasandil. Samas tuleks edendada töökorraldust, mis vähendab lähikontakte ja muid ohutegureid töökohal.

Täpsema soovitus koostavad Rahandusministeerium ning Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium. Valitsus võtab põhimõttelise otsuse vastu neljapäeva, 2. detsembri istungil.

Esitatakse eelnõu nakkushaiguste seaduse muutmiseks sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajate osas

Valitsus arutas ka nakkushaiguste seaduse muutmist, mis võimaldab nõuda sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajatelt, et nad ei kujutaks nakkusohtu ravitavatele inimestele. Valitsuse eelnõu on kavas esitada parlamendile järgmisel nädalal. Plaanis on ühekuuline üleminekuperiood, et tööandjad saaksid teenuseid nõuetekohaselt korraldada ja vaktsineerimata töötajad saaksid vaktsineerida.

Koroonapassi laiendus

Valitsus toetab koroonapassi kasutamise laiendamist ja selle vabatahtliku kasutuselevõtu võimaldamist. Valitsuse eelnõu kohaselt on võimalik nõuda tegevustes või üritusel osalemiseks 16-aastaselt või vanemalt kliendilt koroonapassi ehk EL-i digitaalset koroonatõendit.

Passi ei tohi nõuda vajalike teenuste (nt raamatukogud), oluliste teenuste (nt sotsiaal- ja tervishoiu asutused) või hädavajaliku (toit, ravimid) hankimisel. Samuti ei tohi passi esitamise kohustus takistada inimestel nende õiguste ja kohustuste teostamist.

Kommentaarid
(Külastatud 855 korda, 1 külastust täna)