Soome valitsuse otsused koroona olukorra ja edasise tegevuse kohta – koroonapassi kasutamine töökohal tahetakse kiiresti ära teha

Kolmapäeval, 10. novembril arutas Soome valitsus koroona olukorda ja vajalikke meetmeid. Valitsus andis ülevaate koroonapandeemia muudetud hübriidstrateegia täielikust rakendamisest. Jätkuvad söögikohtade piirangud, samuti käivad ettevalmistused koroonapassi kasutuse laiendamiseks. Nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivusaja osas tehakse ettepanek pikendada neid 2022. aasta juuni lõpuni.

Valitsus sai ülevaate epideemia hetkeolukorrast ja koroona vastu vaktsineerimise edenemisest. Piirkondlik epideemia olukord on paljudes kohtades halvenenud ja uute nakatumiste vähendamiseks on vaja teha täiendavaid jõupingutusi. Tänaseks on saavutatud üleriigiline vaktsineerimisega hõlmatus 80 protsenti, kuid sellest üksi epideemia ohjeldamiseks ei piisa.

Valitsuse poliitika kohaselt viiakse muudetud hübriidstrateegia tegevuskava täielikult ellu esmaspäeval, 15. novembril. Uue strateegia lähtekohaks on see, et ühiskonna erinevad funktsioonid on avatud. Selles rõhutatakse kohalike ja suunatud meetmete tähtsust epideemiaga võitlemisel. Piirkondadel palutakse jälgida oma epideemia olukorda ja otsustada, milliseid soovitusi ja piiranguid on epideemia ohjeldamiseks vaja.

Sotsiaal- ja terviseministeerium koostab seniste kriteeriumide asemele uued, mis tuginevad  epidemioloogilistele näitajatele ja sobivad paremini praeguse haiguse olukorraga ja mida piirkonnad saavad meetmete vajaduse hindamisel juhisena kasutada.

Hübriidstrateegia elluviimise raames kinnitas valitsus riikliku hädapidurdusmehhanismi kasutamise põhimõtted. Hädapidurdusmehhanism võetakse kasutusele juhul, kui epideemia olukord halveneb ootamatult ja väga tõsiselt ning epideemia olukorda ei ole võimalik ohjata laialdaselt rakendatavate regionaalsete meetmetega. Hädapidurdusmehhanismi kasutuselevõtu künnis on kõrge.

Jätkatakse söögikohtade piirangute ja nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivusega

Valitsus peab epideemia olukorda silmas pidades vajalikuks söögikohtade piirangute jätkamist.

Söögikohtade piirangute vajadust erinevates piirkondades hinnatakse uute epidemioloogiliste tunnuste alusel. Valitsus otsustab söögikohtade piirangud esmaspäeval, 15. novembril toimuval erakorralisel istungil. Nakkushaiguste seaduse § 58 a kohaselt otsustatakse toitlustusettevõtete piirangud valitsuse määrusega.

Nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivusaja osas tehakse ettepanek neid pikendada suuremas osas 2022. aasta juuni lõpuni.

Nakkushaiguste seaduse senised ajutised sätted paragrahvide 16, 43, 58 ja 59 osas kaotavad kehtivuse aastavahetusel. Nende hulka kuuluvad ohutu piiriületus, koroonaäpi kasutamine, piirangud hoonetele nakatumiste leviku tõkestamiseks ja koroonapassi kasutamine.

Sotsiaal- ja terviseministeerium uurib ka võimalust koostada nakkushaiguste seaduse ajutine muudatus, mis puudutab patsientide ja klientide kaitsmiseks sotsiaal- ja tervishoiutöötajate ning praktikantide vaktsineerimist.

Valitsus soovib soodustada koroonapassi kui iseseisva piiranguvahendi kasutamise laiendamist. Samal ajal uuritakse koroonapassi kasutamise võimalust töökohal. Selles osas valmib eelnõu ministeeriumide koostöös üsna kiiresti.

Kommentaarid
(Külastatud 840 korda, 1 külastust täna)