Soome nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivust pikendatakse 2022. aasta keskpaigani

Soome valitsus on valmistanud ette eelnõu pikendada nakkushaiguste seaduse ajutiste sätete kehtivust suuremas osas 2022. aasta juuni lõpuni. Sätted puudutavad muu hulgas ohutut piiriületust, ruumide kasutamise ja tegevuste piiramist nakkuse leviku tõkestamiseks ning koroonapassi.

Eelnõuga tehakse ettepanek laiendada toitlustusasutuste tegevuse ajutise piiramise ja kontrolli sätteid. Lisaks tuleks pikendada reisijateveo ja muude teenuste hügieeni erikohustuste ning tegevuse ajutise piiramise sätteid, kui epideemia olukord seda nõuab. Eelnõus tehakse ka ettepanek jätkata koroonaäpi ja koroonapassi kasutamist puudutavaid reegleid. Täpsustatakse koroonapassi kasutamise regulatsiooni, suunates kasutuse kogu avaliku ürituse ja ruumi lahtiolekuajale.

Eelnõuga tehakse ettepanek laiendada COVID-19 pandeemia korral ohutu piiriületuse sätteid. Soome saabuvatelt isikutelt nõutakse enne Soome sisenemist kas usaldusväärset tõendit koroonaviiruse haiguse põdemise kohta viimase kuue kuu jooksul, tunnustatud vaktsiinikuuri või usaldusväärset negatiivset tulemust näitavat testi. Kohustus teha uus test 72–120 tunni jooksul pärast riiki sisenemist kehtib neile, kellel on olemas testi tõend või kes teevad testi Soome saabumisel või on läbinud vaid osalise vaktsiinikuuri. Mõned isikute rühmad vabastataks, nagu praegu, tõendi esitamise või COVID-19 testis osalemise kohustusest, kuid riikide ja territooriumide erand ning valitsuse määruste volitused kaotatakse.

Eelnõus tehakse ettepanek lisada uus ajutine säte omavalitsuste kohustuse kohta väljastada väljaspool EL-i vaktsineeritutele EL-i digitaalne koroona vastu vaktsineerimise tõend. Vaktsiinikuur tuleb heaks kiita, kui need on tehtud vaktsiinidega, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud või mille Maailma terviseorganisatsioon on heaks kiitnud kasutamiseks hädaolukordades.

Eelnõuga muudetakse sätteid, mis käsitlevad reisijate arvu ajutist piiramist reisijateveoteenustes ja ruumide ajutist sulgemist. Ametivõimude otsustuskriteeriumidest jäetakse välja haigestumise tase. Selle sätte kohaldamine eeldab, et piirkonnas esinevad nakkuskolded on märkimisväärsed ja võivad tekitada piirkonnas nakkuste leviku ohtu.

Seadusesse jääb edasi säte COVID-19 testi tegemata jätmise eest karistamise kohta ning säte riigi hüvitamiskohustusest omavalitsuste ja omavalitsuste liitude ees tõendite kontrollimise ning COVID-19 testimise kulude eest. Jätkatakse ametialase abi ja otsuste kehtestamist puudutavate sätete kehtivust.

Ajutine määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Kommentaarid
(Külastatud 440 korda, 1 külastust täna)