KUUM: Soome terviseamet tahab võtta koroonapassi kasutusele meedikute vaktsineerituse kontrollimiseks

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium andis teada, et sai terviseametilt avalduse koroonapassi kasutuse laiendamise kohta. Terviseamet teeb oma avalduses muu hulgas ettepaneku laiendada koroonapassi kasutamist teatud sotsiaal- ja tervishoiutöötajate tööalase konkurentsivõime tõendamiseks ehk piiratud hooldus- ja õendusülesannete täitmisel töötaja vaktsineerimisstaatuse kontrollimiseks.

Ministeerium peab ettepanekut huvitavaks avanguks eelkõige kõige haavatavamate inimeste kaitsmisel koroonaviiruse nakkuse eest. Kõige haavatavamatele ja kaitsmata inimestele võib nakkus põhjustada tõsise haiglaravi vajava haiguse ning halvimal juhul lõppeda surmaga. Ministeerium hindab terviseameti ettepanekut koos teiste vastutavate ministeeriumidega osana laiemast ettevalmistusest koroonapassi edasiseks kasutamiseks.

Avalduse kohaselt võib koroonapassi kasutuse laiendamine olla kiire viis ravitavate isikute ja kolleegide kaitsmiseks koroonaviiruse nakkuse eest. Terviseameti ettepanek on aga puudulik pakutud lahenduse jõustamise võimaluste osas. Ettepanek ei sisalda õiguslike raamtingimuste nõuetekohast hinnangut. Tegemist on põhimõtteliselt kaugeleulatuva teemaga, milles ühelt poolt tuleb kaaluda ka hooldaja õigusi ja tööõiguse küsimusi.

Koroonapassi määruse laiendamine hooldustöötajatele eeldab terviku hindamist võrdsuse ja mittediskrimineerimise, isikupuutumatuse ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse seisukohalt. Põhiõigustena on tagatud ka asutamisvabadus ja õigus töötada. Koroonapassi regulatsioon sisaldab õigust töödelda isiku terviseandmeid, mistõttu tuleb asja hinnata ka andmekaitse üldmääruse ja tööelus eraelu puutumatuse kaitse seaduse vaatenurgast.

Kui koroonapassi määrust laiendataks ka hooldus- ja õendustöötajatele, tuleks hinnata regulatsiooni mõjusid ja tagajärgi, näiteks mis juhtuks passita töötajaga ja kuidas toimida olukorras, kus töötajal puudub juurdepääs vaktsiinile tervislikel põhjustel.

Ministeerium loodab, et terviseamet kui ekspertorgan pöörab tähelepanu oma ettepaneku teostatavuse ja elluviimise tingimuste hindamisele, mis tugevdaks nende tähtsust nii seadusandlikul ettevalmistamisel kui ka avalikus arutelus. Ekspertasutusena on terviseametil oluline roll usaldusväärse teabe ja ekspertarvamuste pakkumisel.

Kommentaarid
(Külastatud 480 korda, 1 külastust täna)