Soomes tulevad 23. jaanuaril esimesed piirkondlikud valimised

Soome piirkondlikud valimised toimuvad pühapäeval, 23. jaanuaril 2022. Valimisringkond on hoolekandepiirkond ja valimistel valitakse hoolekandepiirkondade piirkondlike volikogude liikmed ja asendusliikmed. Helsingis piirkondlikke valimisi ei toimu.

Eelhääletamise aeg on Soomes 12.-18. jaanuar 2022 ja välismaal 12.-15. jaanuar 2022.

Mida piirkondlikel valimistel valitakse?

Hoolekandepiirkonnad moodustatakse peamiselt praeguse maakondade jaotuse alusel, kuid Uusimaal on neli hoolekandepiirkonda. Hoolekandepiirkonnad on iseseisvad ja kõrgeimat otsustusõigust teostab piirkondlik volikogu. Piirkondlik volikogu otsustab sotsiaal- ja tervishoiu- ning päästeteenistuse korraldamise hoolekandepiirkonnas alates 2023. aastast. Piirkondliku volikogu liikmed ja asendusliikmed valitakse jaanuaris toimuvatel piirkondlikel valimistel. Valijad hääletavad kandidaatide poolt oma hoolekandepiirkonnas ja tulemus arvutatakse iga hoolekandepiirkonna kohta.

Esimesed piirkondlikud valimised toimuvad eraldi valimistena, kuid alates 2025. aastast toimuvad need samaaegselt kohalike omavalitsuste valimistega.

Helsingi inimesed ei hääleta 2022. aasta piirkondlikel valimistel, sest Helsingi linn ei ole eraldi hoolekandepiirkond ega kuulu ühtegi teise hoolekandepiirkonda. Kuid eelhääletamine ja hääletusprotseduur viiakse Helsingis läbi nende jaoks, kellel on õigus hääletada muudes hoolekandepiirkondades.

Valimiste korraldamisel arvestatakse epideemia olukorraga

Justiitsministeerium ning terviseamet valmistavad ette koroonaperioodil nõutavaid meetmeid ning võtavad valimiste korraldamisel arvesse epideemilise olukorra arengut.

Kohalikud valimised viidi 2021. aasta juunis läbi turvaliselt vastavalt justiitsministeeriumi ning terviseameti juhistele. Valimisjaoskondades kehtestati mitmesugused korraldused, et tagada epideemia olukorrast hoolimata ohutu hääletamine.

Valimised toimuvad jaanuaris 2022 vastavalt epideemia olukorra ajal kehtivale korrale. Valimistel on hääleõiguslikud kõik need, kes hääletavad kohalikel valimistel ehk lisaks kodanikele ka püsielanikud.

Kommentaarid
(Külastatud 185 korda, 1 külastust täna)