Kui naine haigestus ja tulud on vähenenud – kas on võimalik Soomes saada maksusoodustust?

Soome maksuportaalile TalousTaito esitati järgmine küsimus: Naine on olnud pikalt haiguspuhkusel ja tal pole olnud muud sissetulekut kui Kela haigushüvitis. Kas tema või meie mõlemad võime saada maksusoodustust, kuna maksumaksmise võime on vähenenud?

Vastab maksujurist Miika Härkönen:

Teatud tingimustel võidakse isikule anda maksude maksmise võimekuse vähenemisega seotud maksusoodustus.

Soodustuse määramisel võetakse arvesse isiku ja tema pere majanduslik olukord. Kõigepealt selgitatakse välja, kas maksumaksmise võime on vähenenud seaduse järgi lubatud põhjustel. Siis selgitatakse välja, kas isikule saab määrata soodustuse lähtuvalt maksukohuslase enda ja tema pere liikmete maksustatavatest ja maksuvabadest tuludest ning varalisest seisust.

Soodustus otsustatakse eraldi ja selle jaoks peab olema erakordne põhjus. Seaduse järgi on sellised põhjused näiteks elatise kohustus, töötus ja haigus. Soodustuse saaja sissetulekust võidakse maha arvestada kõige enam 1400 eurot.

Praktikas määratakse maksusoodustusi kõige enam kasvanud ravikulude tõttu. Soodustuse võib saada pelgalt ravikulude alusel, kui:

  • maksukohuslase ja tema pereliikmete ravikulud on aastas kokku vähemalt 700 eurot ja ravikulud moodustavad vähemalt 10 protsenti maksukohuslase ja pereliikmete sissetulekust ja varast.

Isegi kui need eeldused (700 eurot ja 10 protsenti) on täidetud, arvestatakse soodustuse määramisel maksumaksja ja tema pereliikmete sissetulekuid ja varalist seisu.

Maksumaksmise võimega seotud soodustust ei määrata enamasti täiel määral, kui maksumaksja aastane sissetulek on üle 17 500 euro või koos abikaasaga üle 26 500 euro.

Soodustust ei saa isegi osaliselt, kui maksumaksja sissetulek aastas ületab 27 000 eurot või koos abikaasaga 40 000 eurot. Sissetuleku piir suureneb 2500 euro võrra aastas iga ülalpeetava lapse kohta.

Ravikuludega seotud maksusoodustus otsustatakse igal juhul eraldi, kui sissetulek ületab eespool mainitud piiri (27 000/40 000 eurot).

Vastavalt vajadusele võidakse teha sissetuleku piiri osas erandeid.

Kommentaarid
(Külastatud 453 korda, 1 külastust täna)