Tegid Soomes kaugtööd? Vaata, kuidas koroona-aasta maksude pealt kokku hoida

Kas olid eelmisel aastal kaugtööl üle poole tööpäevadest? Või tegid kaugtööd juhuslikult? Kuidas kajastada töölesõidu kulud? Maksuportaal TalousTaito kogus kokku 12 küsimust kaugtöö kohta ja leidis neile vastused.

1.Eelmisel aastal töötasin üle poole tööpäevadest kodus kaugtööl. Kui ma teen kodukontori mahaarvamise 900 eurot, kas ma saan lisaks maksudest maha arvata ka muud kaugtöö kulud? Milliseid kulutusi saan maha arvata?

VASTUS: Lisaks saate maha arvata töövahendite maksumuse. Need võivad olla näiteks arvuti ja selle lisaseadmete ostmise kulud või muud töövahendite kulud, mida ise maksate. Interneti ühendustasu võib tulu teenimiseks tehtud kuluna maha arvata.

Kuid lisaks kodukontori mahaarvamisele ei saa sellele lisaks enam maha arvata mööbli soetamise kulusid ega ka kodukontori enda kulusid nagu küte, võimalik üür jne. Need kulud sisalduvad kodukontori mahaarvamise sees.

2.Kui suured peaksid olema need muud kulud, et nende mahaarvamisest oleks kasu?

VASTUS: Kõigil on automaatselt tulu teenimisega seotud kulude mahaarvamise summa 750 eurot, mis on siis tulu teenimiseks tehtud kulude omavastutus. Kodukontori puhul ette nähtud maaharvamisele saab lisada seadmete ja telekommunikatsiooni kulud. Kui teete 900 euro suuruse kodukontori mahaarvamise, tuleks lisada ka väiksemad kulutused.

3.Ma pole varem kaugtööd teinud ja seetõttu pole ma maksustamisel teinud ühtegi kodukontori mahaarvamist. Kui ma nüüd teen, kas mu maksusumma väheneb 900 euro võrra?

VASTUS: Ei vähene. Kodukontori mahaarvamine arvestatakse maha teie sissetulekust, mitte teie maksudest. Lisaks saavad kõik tulu teenimiseks tehtud kulude 750 euro suuruse mahaarvamise – ka teil on see olnud varasematel aastatel. Seetõttu on teie mahaarvamine nüüd 150 euro võrra suurem kui varem.

4.Kui palju sellest kodukontori 900 euro suurusest mahaarvamisest kasu on?

VASTUS: Kasu saate välja arvutada lisatulu pealt arvestatava maksumäära abil. Kui kõik saavad 750 euro suuruse mahaarvamise tulu teenimisega seotud kulude pealt, saate tänu 900 euro suurusele kodukontori mahaarvamisele tavapärasest 150 euro võrra suurema mahaarvamise. Näiteks kui teie täiendava tulu maksuprotsent on 45, on mahaarvamisest saadud maksusoodustus umbes 45% x 150 e = 67,50 e. Nii et teie makse vähendatakse umbes 68 euro võrra.

5.Kas lisaks kaugtöö kuludele saan maksustamisel maha arvata ka muid kulusid, mis pole seotud kaugtööga?

VASTUS: Kaugtöö kulud on osa tulude tulu teenimisega seotud kuludest. Tulu teenimisega seotud kulud võivad suureneda näiteks tööga seotud töövahendite või erialase kirjanduse ostmise, koolituse, liikmemaksudega jne. Võite need maha arvata, kui kogukulud on üle 750 euro. Kui 750 euro piir ületatakse, pange kirja kogu kulude summa – ärge ise midagi maha arvake.

6.Olen teinud kaugtööd üle poole tööpäevadest. Olen soetanud kaugtöö jaoks üsna palju mööblit ja seadmeid. Kas peaksin tegema kodukontori mahaarvamise tegelike kulude põhjal?

VASTUS: Kui teete kodukontori mahaarvamise tegelike kulude põhjal, võite maha arvata näiteks mööbliostud, kodukontori osa üürist, võimalikud töös vajalikud võrguühenduse kulud ja ostetud töövahendid. Mahaarvamisest võidate aga ainult siis, kui teie kulud on suuremad kui 750 euro suurune tulu teenimise kulude mahaarvamine. Selle saab automaatselt.

Soodsam võib olla teha kodukontori ette nähtud mahaarvamine 900 eurot. Sellele lisaks saate maha arvata töövahendite kulud, kuid mitte kodukontori enda või mööbli kulusid.

7.Käisin ka eelmisel aastal enamiku tööpäevadest tööl, nii et sõidukulusid on kogunenud maha arvamiseks. Aeg-ajalt olin siiski kaugtööl.

Kas ma saan midagi maha arvata oma väheste kaugtöö päevade ja kaugtöö kulude pealt? Kas saab vanal viisil sõidukulusid maha arvata?

VASTUS: Kui olete aeg-ajalt kodus kaugtööd teinud, on ette nähtud kodukontori mahaarvamine 225 eurot. Kuid kõik saavad automaatselt 750-eurose tulu teenimise kulude teeniva mahaarvamise, seega saate kaugtöökulude mahaarvamisest kasu ainult siis, kui teie muud tulu teenimisega seotud kulud ja kodukontori mahaarvamine on kokku üle 750 euro. Seega peaks teil olema muid kulutusi vähemalt 525 eurot ja need peaksid koosnema töövahenditest, erialasest kirjandusest jne. Lisaks ette nähtud kodikontori mahaarvamisele ei saa te mööbliostusid maha arvata.

Igal juhul saate sõidukulud maha arvata päevade eest, mil te oma töökohal tegelikult kohal käisite. Tingimus on, et need ületavad omavastutuse piiri 750 eurot. Tulu teenimise kuludega seotud mahaarvamine ei kehti sõidukulude kohta, sõidukulude jaoks on eraldi omavastutus.

8.Tegin eelmisel aastal kaugtööd vähem kui pooltel tööpäevadel. Kas selle pealt saab kodukontori soodustust?

VASTUS: Kui kaugtöö kestus on alla poole tööpäevadest, on ette nähtud kodukontori mahaarvamine 450 eurot. Kõik saavad automaatselt 750-eurose tulu teenisemisega seotud kulude mahaarvamise. Seetõttu ei saa te kodukontori mahaarvamisest kasu, kui teil pole lisaks enam kui 300 eurot kulusid, näiteks töövahendite soetamise kulusid või muid tulu teenimisega seotud kulusid.

9. Millisel juhul oleks kasulik ette nähtud 450-eurone kodukontori mahaarvamine?

VASTUS: Kui ette nähtud mahaarvamine ja teie töövahendite kulud ning muud tulu teenimisega seotud  kulud ületavad 750 eurot, saate ülejäägist täiendavat kasu.

10. Ma tegin kaugtööd üle poole tööpäevadest. Käisin siiski ka tööl, seega tekkisid mul ka sõidukulud. Kuna minu töölesõit on pikk, on ka sõidukulusid üsna palju. Kas saan kodukontori mahaarvamisele lisaks maha arvata sõidukulusid?

VASTUS: Jah, saate teha nii kodukontori mahaarvamise ja ka sõidukulude mahaarvamise. Töölesõidu kulude omavastutus on 750 eurot, seega peaksite kulud panema kirja ainult siis, kui neid on rohkem. Esitage siiski sõidukulud täielikult, ärge arvestage ise omavastutust maha.

11. Tulu teenimisega seotud kulude automaatne mahaarvamine on 750 eurot. Kas 750 euro suurune sõidukulude omavastutus on ikka veel eraldi?

VASTUS: Jah. Teil on tulu teenimisega seotud kulude kajastamisest kasu ainult siis, kui teie kulud ületavad 750 eurot. Teil on sõidukulude kirja panemisest kasu ainult siis, kui teie sõidukulud ületavad 750 eurot. Saate maha arvata tulu teenimisega seotud kulusid kui ka töölesõidu kulusid, kuid nende kirja panemisest kasu saamiseks peavad mõlemad olema suuremad kui 750 eurot.

12. Kui palju saab kasu töölesõidu kulude mahaarvamisest?

VASTUS: Te saate hinnata oma sõidukulude mahaarvamise eeliseid samamoodi nagu kodukontori puhul. Saadava maksusoodustuse saate arvutada lisatulu maksuprotsendi järgi, kuid arvestada tuleb sõidukulude omavastutust.

Kui kui teie sõidukulud on näiteks 2000 eurot, jääb pärast omavastutust (750 eurot) järele 1250 eurot. Näiteks kui teie lisatulu maksuprotsent on 45, on mahaarvamisest saadav maksusoodustus umbes 45 protsenti 1250 eurost = 563 eurot.

Kommentaarid
(Külastatud 411 korda, 1 külastust täna)