Soome valitsus esitas eelnõu ettevõtete ruumide sulgemise hüvitamiseks

Soome valitsus esitas eelnõu, et kompenseerida kahju neile ettevõtetele, mille ruumid tuleb seaduse või ametliku korralduse tõttu koroonaviiruse epideemia tõttu suletuna hoida. Uut sulgemishüvitist kohaldatakse väikeste ja mikroettevõtete suhtes, kus töötab kuni 49 töötajat. Suurematele ettevõtetele koostatakse võimalikult kiiresti eraldi meede.

Valitsus esitas parlamendile eelnõu 18. märtsil 2021. Eelnõu täiendab kulude hüvitamise kolmanda taotlusvooru eelnõud, mis on praegu parlamendis. Seadus peaks jõustuma 12. aprillil 2021. Ettevõtted taotleksid riigikassalt sulgemishüvitist. Ettevõtete taotlusvoor võiks avaneda mai alguses.

  • Suurettevõtete jaoks on hakanud täituma ELi riigiabieeskirjadega kehtestatud toetuste ülemmäär ehk 1,8 miljonit eurot. Praegu peame selle üle läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Tahtsime siiski saada võimalikult kiiresti tuge väikeettevõtetele, nii et väike- ja suurettevõtete tugipakette valmistatakse ette eraldi. Eraldi valmistatakse ette ka toetust ürituste korraldajatele, ütleb majandusminister Mika Lintilä.

Hüvitis suunatakse söögikohtadele ja teistele etevõtetele, mille ruumid on suletud

Uut sulgemishüvitist kohaldatakse restoranide ja muude toitlustusettevõtete suhtes, mis suleti 9.-28. märtsil 2021 majutus- ja toitlustustegevust puudutava seaduse alusel. Toidu kaasamüük on siiski lubatud. Hüvitise suuruses võetakse arvesse kaasamüüki.

Hüvitist võib maksta ka ettevõtetele, mille kohalik omavalitsus või piirkondlik valitsusasutus saab nakkushaiguste seaduse alusel sulgeda. Nende hulka kuuluvad treening- ja spordirajatised ning spordisaalid, avalikud saunad, ujulad ja spaad ning siseruumides asuvad mänguväljakud.

Ettevõtetele makstakse hüvitist sulgemisaja eest, kui nad on suletud rohkem kui 15 päevaks. Kui ettevõtetel on piiratud arv kliente, kuid nad ei ole täielikult suletud, siis see abi alla ei kuulu. Kuid need ettevõtted saavad taotleda kulutoetust.

Sulgemishüvitis põhineb ettevõtte kulutustel 2021. aasta veebruaris, samuti teatisel selle kohta, kui suurt osa ärist sulgemine mõjutab. Hüvitatakse 100 protsenti palgakuludest ja 70 protsenti muudest kuludest, näiteks rendikulud. Varasemaid koroonatoetusi võetakse arvesse ja ELi riigiabi eeskirjade kohaselt ei tohiks toetuste maksimaalne summa ületada 1,8 miljonit eurot.

Kui seaduse või asutuse otsusega jätkub kliendiruumide sulgemine pärast hüvitise taotluse esitamist, võib ettevõte taotleda sulgemishüvitist 14 päeva kaupa. See kiirendab toetuse saamise protsessi. Sulgemistasu võrdlusperiood jääb samaks, st tasu suurus põhineb ettevõtte 2021. aasta veebruari kuludel.

Sulgemishüvitis põhineb parlamendi otsusel

Sulgemishüvitise kogumaht on hinnanguliselt 70 miljonit eurot. Ligikaudu kaks kolmandikku sellest kasutatakse hinnanguliselt väikeste ja mikroettevõtete ning kolmandik suurettevõtete toetamiseks, mis valmistatakse ette esimesel võimalusel eraldi.

Mikroettevõte on ettevõte, mis annab tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastane käive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot. Väikeettevõte on ettevõte, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastane käive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

Sulgemishüvitise ettevalmistamine põhineb parlamendi otsusel, mille kohaselt tuleb sulgemisolukorras kauplejatele maksta hüvitist.

Kommentaarid
(Külastatud 257 korda, 1 külastust täna)