KUUM: Soome valitsus võttis liikumispiirangute eelnõu tagasi

Soome valitsus võttis tagasi oma 25. märtsil parlamendile esitatud seaduseelnõu liikumisvabaduse ja lähikontaktide ajutise piiramise kohta. Valitsus teavitas parlamenti tühistamiskirjaga kolmapäeva, 31. märtsi õhtul. Eelnõu koostati ajutise põhiõiguste piiramisena erandlikel asjaoludel põhiseaduse paragrahvi 23 kohaselt.

Parlamendi põhiseaduskomisjon esitas 31. märtsil valitsuse ettepaneku kohta arvamuse (PeVL 12/2021 vp). Põhiseaduskomisjon rõhutas oma arvamuses, et valitsuse eelnõu eesmärke võib pidada väga kaalukateks. Komisjoni arvates on valitsuse eelnõus valitud liikumist täielikult keelustav põhilahendus siiski vastuolus proportsionaalsuse nõudega, pidades silmas valitsuse eelnõus esitatud epidemioloogilisi argumente, ning seda ei saa pidada põhiseaduse paragrahvi 23 järgi vajalikuks.

Põhiseaduskomisjon on pidanud vajalikuks ja osaks heast õigusloome tavast, et eriti kui laiapõhjalisele valitsuse eelnõule tehakse väga olulisi muudatusi, mis mõjutavad oluliselt eelnõu olemust, siis läheb asi valitsusele tagasi.

Kommentaarid
(Külastatud 2,486 korda, 1 külastust täna)