Hea teada: Esmaspäevast rakendub Eestis liikumisvabaduse piirang teatud juhtudel ka Soomest tulnutele

Järgmise nädala algusest 15. märtsist lisandub Soome nende riikide nimekirja, kust tulles on Eestis vaja jääda 10-päevasesse karantiini. See ei kehti aga nende kohta, kes käivad Soomes tööl või õpivad seal.

Uuendatud Eesti välisministeeriumi teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele perioodil 15.–21.03.2021:

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium hoiduda vältimatu vajaduseta rahvusvahelisest reisimisest.

Koroonaviiruse uute tüvede leviku ja sellest tingitud muutuva olukorra tõttu kehtestavad riigid lühikese etteteatamisega haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh liikumispiiranguid, muudetakse piiriületuse tingimusi, testide ja testimiste nõudeid). Meetmete kiire kehtestamise tõttu võivad ootamatult muutuda nii reisimise võimalused kui ka naasmisvõimalused Eestisse. Hinda tõsiselt oma reisi vajalikkust ja uuri reisiinfot oma siht- ja transiitriigi kohta, samuti tee lisaks muule olulisele sihtriigi infole selgeks riiki sisenemise ja lahkumise tingimused.

Saabumine Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Perioodil 15.–21.03. rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Tšehhi ja Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Hispaania, Island, Liechtenstein, Norra, Portugal, Saksamaa ja Taani.

*) Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni kehtib liikumisvabaduse piirang;

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole ka koroonaviiruse testimise kohustust.

Kommentaarid
(Külastatud 4,146 korda, 1 külastust täna)