MInister Pekonen: Soomes peab töökohal kasutama kõiki meetmeid koroona tõrjumiseks

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on töötervishoiu ja tööohutuse tagamine tööandja kohustus. Koroonaviiruse epideemia on esitanud väljakutseid paljudele töökohtadele – viimati on päevakorral olnud koroonaviirusega nakatumised ehitusplatsidel ja laevatehastes. Sotsiaal- ja terviseminister Aino-Kaisa Pekonen on olukorra pärast mures.

„Töökohad, kus kaugtöö pole võimalik, on nakkuste leviku seisukohalt kriitilise tähtsusega ja ilmselgelt pole kõik tööandjad võtnud oma tööohutusega seotud kohustusi piisavalt tõsiselt. Olen sel nädalal arutanud ehitust ja tehnoloogiatööstust esindavate ametiühingute esindajatega meetmeid, mille abil vältida koroona levik töökohtadel. Kõik lisameetmed tuleb nüüd tõhusalt kasutusele võtta.”

Seadus kohustab tööandjat tagama töökohal ohutuse

Ohutuse ja tervisekaitse tagamisel on kõige olulisem riskide hindamine, mis hõlmab ka bioloogiliste tegurite hindamist. Bioloogiliste tegurite hulka kuuluvad muu hulgas nakkushaigusi põhjustavad bakterid ja viirused.

„Riskide hindamine ja sellega seonduv tegevus peab käima ajaga kaasa, ja seda tuleb kontrollida eriti olukorra muutuste korral, mis võivad mõjutada töötajate kokkupuudet koroonaviirusega. Tööandja kohustus on kõigi võimaluste abil töökohal riske minimeerida ning see kohustus kehtib ka koroonaga nakatumise ennetamise kohta,” ütleb Pekonen.

Riskide hindamisel tuleb muu hulgas arvestada töö iseloomu, piirkondlikku nakkusolukorda, lähikontaktide arvu ja kestust ning isikukaitsevahendite kasutamise võimalust. Vajadusel peab tööandja riskide hindamisel kasutama töötervishoiu asutusi.

„Ainult siis, kui tööandja võtab tööohutust tõsiselt, tekib töökohal tugev ohutuse kultuur, kus töötajad järgivad ohutute töövõtete ja vajalike isikukaitsevahendite, näiteks näomaskide kasutamisega seotud eeskirju,” rõhutab Pekonen.

Töökaitse ametkonnal on õigus keelata töötamine töökohal

Tööohutuse ja töötervishoiu ametiasutus võib töötaja elu- või tervisekaotuse ohu tõttu keelata töö jätkamine töökohal kuni olukorra paranemiseni või ohu kõrvaldamiseni.

Minister Pekoneni sõnul tuleks seaduses sätestatud võimalusi täielikult ära kasutada, kui tööandja ei võta koroonaviiruse leviku ennetamiseks töökohal kasutusele piisavaid meetmeid.

Ametkonnad teevad tihedat koostööd

Tööohutuse asutus teeb piirkondades tihedat koostööd nakkushaiguste ametkonnaga koroonaviiruse vastases võitluses.

„Praeguses epideemilises olukorras tuleb kasutada ka kõiki nakkushaiguste seadusega võimaldatud koroonaviiruse tõrje vahendeid. Piirkondlik nakkushaiguste ametkond võib nakatunud inimesi karantiini määrata, mis on tõhus viis nakkuse leviku piiramiseks. Nakatumiste ilmnemisel on soovitatav kohustada kõiki töökoha töötajaid testi tegema,” ütleb minister Pekonen.

Kommentaarid
(Külastatud 706 korda, 1 külastust täna)