Soomes pikendati piirikontrolli kuni 9. veebruarini

Soome valitsus otsustas täna 7. jaanuaril, et riiki sisenemise piiranguid pikendatakse kuni 9. veebruarini 2021. Koroonaepideemia kasvab endiselt selgelt kogu maailmas ja nakkuste arv kasvab enamikus riikides rohkem kui Soomes. Seetõttu ei ole piirangute leevendamine õigustatud enne, kui ettevalmistatavad kompenseerivad meetmed on piisavalt kättesaadavad.

Otsuses kohaldatakse nakatumiste määra 25 uut juhtumit 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul. See kehtib Schengeni riikide, mitte-Schengeni riikide ja Ühendkuningriigi kohta.

Sisepiiri piirangud jäävad samaks

Sisepiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja teiste Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel. Sisenemispiiranguid kohaldatakse sisepiiriliikluse suhtes Soome ja Hollandi, Belgia, Eesti, Hispaania, Islandi, Itaalia, Austria, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Luksemburgi, Malta, Norra, Portugali, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariigi ja Ungari vahel, välja arvatud hobilaevad.

Igapäevane liikumine Soome ja Rootsi vahelisel maismaapiiril piirikogukondade vahel on siiski võimalik. Piirikogukondade vahel on Soome-Norra maismaapiiril lubatud ka pendelränne või muu vajalik liikumine. Lisaks saab Soomes käia tööl Rootsist ja Eestist ilma vabatahtliku 10-päevase karantiinita.

Sisepiiri ületamine Soome ja Rootsi vahelistel piiridel ning Soome ja Norra vahel on lubatud mööda jääd ilma jäämata teise riigi territooriumile. Lisaks saavad piirikogukondade elanikud ja saamid ületada maismaapiiri Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra (sh järved) ja piirijõgede vahel ka mujal kui piiripunktide kaudu. Kuid ülaltoodud õigus ei anna õigust piiri ületamiseks mootorsõidukiga, välja arvatud maastikusõidukid.

Kui ülalnimetatud erandid välja arvata, on sisepiiri kaudu sisenemine lubatud ainult tagasisõiduks Soome, transiitliikluseks, ärireisideks ja muudel hädapärastel põhjustel reisimiseks. Tulijatele soovitatakse 10 päeva pikkust vabatahtlikku karantiini, mida saab soovi korral lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Välispiiriliikluses väiksed muudatused

Välispiiriliiklus tähendab liikumist Soome ja Schengeni väliste riikide vahel. Sisenemispiirangud taastatakse Jaapani ja Lõuna-Korea elanikele nendest riikidest Soome tuleku korral. Muudatus jõustub 11. jaanuaril 2021. Muud välispiiriliikluse piirangud jäävad muutumatuks ja kehtivad kuni 9. veebruarini 2021. Sisenemispiirangud on juba varem kaotatud Vatikanist Soome sõitmiseks, samuti Soome ja Austraalia, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa kodanikele nendest maadest Soome sõitmiseks.

Samuti jääb jõusse säte, et Hiina, Hongkongi ja Macao elanikele kaovad Soome sõitmiseks piirangud, kui  ELi nõukogu leiab, et vastastikused kokkulepped on saavutatud.

Järgmistest Euroopa riikidest võib tulla Soome ärireisile või muul vajalikul põhjusel: Andorra, Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Küpros, Monaco, Rumeenia, San Marino ja Ühendkuningriik. Nendest riikidest sisenemise piirangud on samaväärsed sisepiiri piirangutega. Tulijatele on soovitatav 10 päeva pikkune vabatahtlik karantiin.

Teiste mitte-Schengeni riikide puhul võimaldavad sissesõidupiirangud ainult tagasiteed Soome ja teistesse ELi ja Schengeni riikidesse, transiitliiklust Helsingi-Vantaa lennujaamas ja muud hädapärast liikumist. Lisaks soovitatakse tulijatele 10 päeva pikkust vabatahtlikku karantiini, mida soovi korral saab lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Suurbritannia astus EList välja 1. veebruaril 2020. Üleminekuperiood lõppes 31.12.2020. Pärast üleminekuperioodi, mis algab 1. jaanuaril 2021, kohaldatakse Ühendkuningriigi kodanike suhtes piirikontrollis kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavaid sätteid.

Valitsus soovitab jätkuvalt vältida tarbetut reisimist ohtlikesse riikidesse

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes elaval isikul alati õigus Soome tagasi pöörduda ning igal inimesel on õigus Soomest lahkuda, kui ta seda soovib, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski jätkuvalt vältida tarbetut välismaale reisimist, välja arvatud riikidesse, mille puhul sisenemispiirangud on tühistatud.

Reisile lahkuv isik peab kontrollima sihtriigis kehtivaid sisenemise ja karantiini eeskirju ning arvestama Soome naasmisel karantiini ja testimise soovitustega.

Kommentaarid
(Külastatud 2,719 korda, 1 külastust täna)