Koroona olukord Soomes: nakatumised kasvavad eakate inimeste hulgas

Soomes on hakanud koroonaviirusega nakatumiste arv kasvama eakate inimete hulgas, selgub sotsiaal- ja terviseministeeriumi ning terviseameti nädala ülevaatest.

Eriti murettekitav on see, et vanemates vanusegruppides on üha rohkem nakatumisi ja haiglaravi vajavaid patsiente on selgelt rohkem.

Soome ravipiirkondade viimastel nädalatel algatatud rangete soovituste ja piiravate meetmete mõju avaldub haiglaravi vajadusele mõnenädalase hilinemisega.

Positiivne on see, et uute koroonajuhtumite kasv on viimase kolme nädala jooksul veidi tasandatud. Eelmisel, 50. nädalal (7. detsember – 13. detsember) teatati nakkushaiguste registrisse 2894 uuest juhtumist, mis on 112 vähem kui eelneval nädalal. Uute juhtumite arv oli 52 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes eelneva nädala 54 juhtumiga.

Viimase kahenädalase jälgimisperioodi (49. – 50. nädal) juhtude koguarv oli 5900 uut juhtumit, mis on 179 võrra rohkem kui kahel eelneval nädalal. Uute juhtumite arv oli 106 juhtu 100 000 elaniku kohta, võrreldes 103 juhtumiga eelneva kahenädalase perioodi jooksul.

Üle poole nakatumistest on diagnoositud Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas (HUS). Viimase kolme nädala jooksul on HUS-i piirkonnas igal nädalal teatatud umbes 1600 koroonajuhtumist.

Hinnanguline nakatumise kordaja on praegu 0,85–1,05 (tõenäosus 90 protsenti).

Eakate osakaal nakatunute hulgas on murettekitavalt kasvanud

Ehkki enamik nakatumistest tuvastatakse endiselt nooremates vanusegruppides ja tööealistel täiskasvanutel, võib näha väga murettekitavat muutust nakatumiste vanuselises jaotuses. Nakatumiste osakaal vanemates vanusegruppides on alates novembri algusest kasvanud.

Eelmisel, 50. nädalal diagnoositi umbes 50 protsenti kõigist juhtumitest alla 50-aastastel ja umbes 40 protsenti alla 30-aastastel. Osakaalud on samad mis eelneval nädalal.

Üle 60-aastaste ja üle 70-aastaste osakaal on eelmisest nädalast alates veidi tõusnud: üle 60-aastaseid on nüüd üle 15 protsendi ja üle 70-aastaseid peaaegu 9 protsenti. Üle 70-aastased inimesed kuuluvad vanuse tõttu riskigruppi. Riskigruppide kaitsmine on tõsiste koroonahaiguse juhtumite vältimiseks väga oluline.

Haiglaravil oli 16. detsembril kokku 268 patsienti, kellest intensiivravil 34. Intensiivravi patsiente on kõigis piirkondades.

Nakkusega kokkupuudete hulk on vähenenud

Eelmisel, 50. nädalal oli märke sellest, et soovitused ja piirangud vähendavad massilist kokkupuudet nakkusega näiteks huvitegevuses, toitlustusettevõtetes ja avalikel üritustel. Sellegipoolest oli nakatumiste jälgimist koormav massiline kokkupuude peaaegu kõigis haiglapiirkondades rohke. Ligikaudu 10 protsenti neist toimus sotsiaal- ja tervishoiuasutustes ning 4 protsenti erapidudel.

Haridusasutustes moodustas massiline kokkupuude veidi üle kolmandiku juhtudest ja lasteaedades viiendiku. Lasteaedades ja haridusasutustes levib nakkus siiski vähe. 50. nädalal oli umbes 4 protsenti diagnoositud nakatumistest seotud haridusasutustega ja paar protsenti nakatumistest olid seotud lasteaedadega.

Nakatumiste jälitamist jätkatakse süsteemselt

Soomes tervikuna tuvastati uute nakatumiste allikas 50. nädalal peaaegu samamoodi nagu eelmisel nädalal: umbes 60 protsendil juhtudest. Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas (HUS) selgus nakatumise allikas pooltel juhtudel.

Ligikaudu pool diagnoositud nakatumistest olid samas leibkonnas elavate inimeste seas. Töökoht oli nakatumiskoht 15 protsendil, huvitegevus 2 protsendil ja toitlustusettevõtted umbes 1 protsendil tuvastatud nakatumistest.

Eilse, 16. detsembri seisuga oli Soomes diagnoositud 31 870 haigusjuhtu ja teatatud 472 haigusega seotud surmast.

Täna avaldatud epideemia seire aruanne ja ka varasemad aruanded leiab terviseameti veebisaidilt.

Kommentaarid
(Külastatud 349 korda, 1 külastust täna)