Soome võtab 2021. aastal vastu 1050 kvoodipagulast

Soome valitsuse otsusega võetakse järgmisel, 2021. aastal vastu 1050 kvoodipagulast. Õigusriigi arendamise ja sisejulgeoleku ministrite töörühm tõi täna välja erinevad pagulaste grupid. Ministrite töörühma juhib justiitsminister Anna-Maja Henriksson.

  • Soomes on meil kõik võimalused turvalisust otsivaid inimesi aidata. On oluline, et saaksime anda oma panuse rahvusvahelisse vastutusse ja aidata abivajajaid, ütleb minister Henriksson.

Soome võtab kokku vastu 550 Süüria pagulast Liibanonist ja Türgist ning 250 Kongo pagulast Sambiast. Lisaks võtab Soome vastu 130 pagulast, kes on Liibüast evakueeritud Nigerisse või Rwandasse. Soome valmistub ka 120 kodakondsuseta ja territoriaalselt määratlemata pagulase vastuvõtmiseks, sealhulgas hädaolukordades.

Pagulaskvoodi eraldamise lähtepunktiks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (UNHCR) pagulaste ülemvoliniku ettepanek ja asjaolu, et Soome võtab jätkuvalt vastu samu põgenikegruppe nagu viimastel aastatel. Nii saab varasemat kogemust kõige paremini ära kasutada. Pandeemia tingimustes on õigustatud pagulasgruppide vastu võtmata jätmine uutest riikidest.

  • Me võtame jätkuvalt vastu kõige haavatavamaid pagulasi. Pagulaskvoodiga abistatakse eelkõige perekondi ning ebasoodsas olukorras olevaid naisi ja lapsi, ütleb siseminister Maria Ohisalo.

Pagulaskvoodi üle otsustab parlament lõplikult detsembris, kui kinnitatakse eelarve.

Kvoodipagulaste abivajadus hinnatakse ära juba varem

Kvoodipagulaste vastuvõtmine on tõhus viis globaalse vastutuse võtmiseks ja kõige haavatavamate pagulaste abistamiseks. Soome ametivõimud valivad UNHCRi ettepaneku põhjal Soome lubatavad pagulased. Uute tulijate kaitsmise vajadust ja integratsioonitingimusi hinnatakse juba enne nende saabumist Soome.

Ministeeriumide töörühma sõnul on kvoodipagulaste valimise peamine võimalus jätkuvalt nende elukohariigis asuvate pagulaste küsitlemine Soome immigratsiooniteenistuse, kaitsepolitsei ja integratsiooniekspertide poolt. Kuid valikuid saab teha ka alternatiivsetel viisidel, kuna eeldatakse, et COVID-19 pandeemia jätkub ja lisaks võib riikide julgeolekuolukord halveneda. Sellised alternatiivsed vahendid võivad sisaldada kaugintervjuusid ja võimalusel valikuid UNHCR-i dokumentide põhjal.

Soome on koos Euroopa Komisjoniga julgustanud ka teisi ELi liikmesriike osalema kvoodipagulaste vastuvõtmisel või ümberasustamisel. Ülemaailmsed ümberasustamisvajadused on viimastel aastatel suurenenud. Euroopa Komisjon annab liikmesriikidele rahalist toetust kvoodipagulaste vastuvõtmiseks.

Kommentaarid
(Külastatud 258 korda, 1 külastust täna)