Soome valitsus taotleb koroonavaktsiinile riigigarantiid

Soome valitsus on ette valmistanud eelnõu COVID-19 vaktsiinide kindlustuse tagamiseks. Kindlustuskate oleks tagatud ka COVID-19 vaktsiinide saajatele.

Soomes on vaktsiinide ja ravimite põhjustatud tervisekahjustused kindlustatud isikliku ravimikahjude kindlustusega, kus kindlustusvõtjad on ravimitootjad, maaletoojad ja turundajad. Kahjukindlustus katab muu hulgas ravikulude, töötasu kaotuse, samuti ajutiste ja püsivate kahjude hüvitamise.

Soomes pakub ravimikahju kindlustust ainult üks ettevõte, Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö, mis vähendab enda riski, võttes turult edasikindlustuse. Seadus lubaks COVID-19 vaktsiinide ravimiohutuse kindlustusandjale anda riigi garantii, kui edasikindlustust ei ole turul mõistlike tingimustega saada.

Kindlustustagatise andmisega võtab riik, nagu ka edasikindlustajad, osalise rahalise kohustuse otsekindlustuse andnud kindlustusseltsi pakutava kindlustuskahju hüvitamise eest.

Kindlustustagatist võiks korraga väljastada maksimaalselt üheks kalendriaastaks. Ühele kindlustusseltsile antud garantii alusel võiks riigi vastutuse kogusumma olla 30 miljonit eurot kalendriaastas ja kui kindlustusgarantii oleks antud mitmeks kalendriaastaks või mitmele kindlustusseltsile, siis kokku 300 miljonit eurot. Riik võtab kindlustusseltsilt kindlustusgarantii väljastamise eest tasu. Isegi pärast riigigarantii väljaandmist vastutab kindlustustagatise saanud kindlustusselts kannatanutele hüvitise maksmise eest.

Kommentaarid
(Külastatud 607 korda, 1 külastust täna)