Soome võttis ISIS-e laagrist vastu ühe pere

Soome välisministeerium andis teada, et Süüriast ISIS-e laagrist võeti vastu üks pere – ema ja tema 10-aastane laps. Nad saabusid Türgi kaudu, varem elasid nad Süürias kinnises al-Holi laagris.

Soome ametivõimud aitasid Türki põgenenud peret Soome seadusandluse poolt antud võimaluste piires Türgis. Neile anti Soome Ankara saatkonna kaudu reisidokumendid ja nende naasmine on korraldatud koos Türgi ametivõimudega.

Igal Soome kodanikul on põhiseaduslik õigus soovi korral Soome naasta. Välisministeeriumi ja Soome saatkondade ülesanne on pakkuda vältimatut abi, nagu reisidokumendid kodumaale naasmise võimaldamiseks.

Soome ametivõimud on korraldanud laagrist põgenenud pere vastuvõtu Soomes varasema koostöömudeli alusel. Kõigi toimingute puhul arvestatakse laste huvidega. Laste privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks ei avaldata üksikasju.

Soome riigil on põhiseaduslik kohustus tuua ära al-Holi laagris olevad lapsed, kui see on võimalik. Valitsus tegi sellest kohustusest tulenevalt põhimõttelise otsuse soomlaste ära toomiseks 19.12.2019. Soome ametivõimud jätkavad tööd laagrisse jäänud laste ära toomiseks välisministeeriumi eriesindaja kaudu.

Al-Holi laagri tingimused on lastele jätkuvalt sobimatud. Juurdepääs vältimatule arstiabile on raskendatud. Lapsed ei pääse laagris kooli. Laagris on arenguvõimalused piiratud ja kannavad radikaalse ideoloogia pitserit. Laste äratoomine sellistest tingimustest võimalikult ruttu on soomlaste julgeoleku ja kõigi huvides.

Kommentaarid
(Külastatud 422 korda, 1 külastust täna)