Soome haridusministri pöördumine enne kooli algust

Soome haridusminister Li Andersson esines enne kooli algust pöördumisega, Järgneb Anderssoni pöördumise tekst.

Koolitöö algab sel aastal erandolukorras. Koroonaepideemia mõjutab õppetöö korraldamist kogu kooliaasta vältel. Olukorrast tingitud ebakindlus seab väljakutseid nii haridustöötajatele kui ka õpilastele ja peredele. Laste õigust põhiharidusele tuleb aga igal ajal kaitsta ning kõige tähtsam on see, et lapsed ja noored saaksid turvaliselt ja õnnelikult kooli tagasi minna.

Pärast ärateenitud ja päikselist suvepuhkust naaseme sellest nädalast kooli, nii põhikoolis kui ka keskkoolis. Koolitöö algab sel sügisel põhimõtteliselt kontaktõppes, sel juhul järgitakse haridus- ja teadusministeeriumi ja terviseameti soovitust õppetöö korraldamise kohta koroonaepideemia ajal. Käte hügieeni, vahede hoidmise ja sümptomitega kodus püsimise tagamiseks tuleks teha täiendavaid jõupingutusi.

Praegu näib, et koroonaepideemia edeneb eri piirkondades erineva kiirusega. Augusti alguses jõustunud uus seadus annab hariduse pakkujatele võimaluse reageerida nakkushaiguse korral kohalikust olukorrast lähtudes. Tulevikus saab meetmeid kohalikul tasandil kiiresti, asjakohaselt ja paindlikult rakendada, võttes arvesse epideemia olukorra erinevat arengut Soome erinevates osades.

Oluline on märkida, et hariduse pakkuja võib ajutiselt minna üle erandlikule õpperežiimile, kui kooliminek pole epideemia olukorra seisukohast enam turvaline ja kui see on vajalik õppetöö korraldamiseks. Kontaktõppe ohutuse hindamine toimub koos piirkondlike nakkushaiguste ametkondadega nakkushaiguste seaduse alusel välja antud otsuse alusel. Kui ülalnimetatud otsused on tehtud, saab näiteks kontakt- ja kaugõppes vaheldumisi õppida nii, et grupid käivad vaheldumisi kaugõppes. Selline otsus võib kehtida maksimaalselt ühe kuu. Hariduse pakkuja ei saa minna üle erandlikule õppekorrale lihtsalt igaks juhuks.

Kevadel eriolukorra ajal saadud kogemusi on uue õppeaasta ettevalmistamisel kasutatud. Üks selgeimaid sõnumeid on olnud see, et õpetamise, õppimise toetamise ja õpilashoolduse rakendamine on olnud väga erinev. Kevadise eriolukorra kaugõppe ajal on mõned õpilased maha jäänud ja vajavad tuge. Mõne õpilase jaoks on toetusvajadus erakordselt suur. Sel õppeaastal on vaja nii tugi- kui ka õpilashooldusteenuseid.

Augusti alguses jõustunud ajutine seadusemuudatus näeb ette, et hariduse pakkuja on kohustatud korraldama õppimise ja kooliskäimise ning õpilaste hooldamise toetamise ka erandkorras õppetöö korral. Tasuta põhihariduse osas ei sa teha kompromisse. Kõigile õpilastele on tasuta koolitoit saadaval ka väljaspool kontaktõpet.

Tahaksin jätkuvalt rõhutada, et kõige haavatavamad õpilased, st erivajadustega ja ettevalmistaval õppel õpilased, pikendatud koolikohustusega õpilased ja kõige väiksemad õpilased kuni põhikooli kolmanda klassini püsivad igas olukorras kontaktõppel.

Valitsus soovib toetada eriti omavalitsuste ja koolide tööd. Haridus- ja kultuuriministeerium on eraldanud täiendavaid vahendeid 84 miljoni euro ulatuses, et tasakaalustada ja leevendada eriolukorra tagajärgi. On oluline, et õpilaste tugivajadused oleksid välja selgitatud ja vastavalt neile käivitataks tugimeetmed kooliaasta alguses. Lisarahastamine võimaldab omavalitsustel võtta viivitamatult kasutusele meetmeid tagamaks, et koroonaepideemia ei jätaks laste ja noorte oskustele ja heaolule püsivat jälge.

Mul on viimastel kuudel suur mure töökeskkonna heaolu ning õpetajate ja koolijuhtide heaolu pärast. Eriolukorra rakendamine ja jõustamine on nõudnud õpetajatelt, koolijuhtidelt ja õppejõududelt palju. Õpilaste individuaalsete tugivajaduste jälgimine ja tagamine, hügieenijuhiste järgimine ja juhendamise kavandamine pidevalt muutuvates oludes on väga keeruline väljakutse. Õpetajad on nendes muutuvates oludes hästi hakkama saanud. Kevadel omandatud kogemused ja võimalused aitavad meil olla valmis keerukamates oludes tegutsema, vajadusel ka nüüd sügisel. Samuti teeme suuri investeeringuid koroonaepideemia ja eriolukorra mõju jälgimisse nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil ning teadusuuringute kaudu.

Õppekorraldus Soomes põhineb tugevatel kohalikel omavalitsustel ja koolides välja töötatud lahendustel. See nõuab ka vastutust. Hariduse pakkuja peab koolidele eraldama piisavad ressursid õppetööks, õpilaste hooldamiseks ja õppimise toetamiseks. Peab olema tagatud õpetajate võimalused õpetamiseks ja õpilastele võrdsed võimalused õppimiseks. Ennekõike tuleb hoolitseda selle eest, et koolis oleks piisavalt täiskasvanuid ja tuge neile õpilastele, kes seda kõige rohkem vajavad. Koos peame tegema kõik Soomes laste ja noorte heaolu tagamiseks. Loodetavasti on ka omavalitsuste otsustajad valmis seadma tähtsuse järjekorda laste ja noorte staatuse ning nende õiguse haridusele. Meie peamine missioon on luua lastele ja noortele rõõmsaid õppimise elamusi.

Haridusminister Li Andersson.

Kommentaarid
(Külastatud 569 korda, 1 külastust täna)