Soome avas osaliselt sisepiiri, aga jättis välispiiri Venemaaga suletuks veel vähemalt 14. juulini

Soome valitsus otsustas täna, 11. juunil, et sisepiir avatakse osaliselt Balti- ja Põhjamaadega, aga ELi välispiir Venemaaga jääb suletuks veel vähemalt kuuks ajaks ehk 14. juulini.

Valitsus teeb otsuseid lähtuvalt Soome nn hübriidstrateegiast, mille kohaselt loobutakse COVID-19 epideemia tõttu kehtestatud piirangutest järk-järgult lähtuvalt haiguse olukorrast ning sotsiaalsetest ja majanduslikest asjaoludest. Inimeste liikumist lihtsustatakse eelisjärjekorras nende riikidega, kus haiguse olukord on sarnane. Valitsus vaatab olukorra uuesti üle kahe nädala pärast. Valitsus peab oluliseks, et otsused oleks koordineeritud Euroopa Liidu tasemel.

Soomes muutub kord alates 15. juunist selliselt, et piirikontroll kaob:

  • Soome ja Norra vaheliselt maismaapiirilt
  • Soome ja Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti ja Leedu vaheliselt lennuliikluselt ja laevaliikluselt
  • eraisikute reismiselt oma laevaga

Sisepiirivalve jätkub endiselt Soome ja ülejäänud Schengeni maade vahel, välja arvatud nimetatud riigid. See tähendab, et piirivalve jätkub Soome ja Rootsi vahel.

Seal, kus sisepiiri valve jätkub, on võimalik Soome naasmine ning tööga seotud ja muu vältimatu liikumine. Tegemist võib olla pereasjadega, isiklike põhjuste või kinnisvara või suvilaga Soomes. Naasmise võimalus kehtib lisaks Soome kodanikele kõigi Soomes elavate Euroopa Liidu ja Schengeni riikide kodanike ja nende pereliikmete kohta. Euroopa Liidu, Schengeni ja Suurbritannia kodanikele on võimaldatud tööga seotud reisimine.

Eesmärgiks on võetud võimaldada piiranguteta reisimine Rootsist Soome niipea, kui haiguse olukord seda võimaldab. Olukorda kontrollitakse pidevalt. Soome jaoks on tähtsad lähedased sõprus- ja kaubandussidemed Rootsiga.

Igaühel on õigus Soomest lahkuda, tarbetut reisimist on soovitav vältida

Põhiseaduse § 9 järgi on Soome kodanikel alati õigus Soome naasta, ja igaühel on õigus soovi korral Soomest lahkuda, kui pole seadusest tulenevaid takistusi.

Valitsus soovitab vältida tarbetut reisimist, välja arvatud Norrasse, Taani, Islandile, Eestisse, Lätti ja Leetu. Igaüks saab ära hoida koroonaviiruse levikut järgides reisisoovitusi ja hügieenireegleid.

ELi välispiiril jäävad piirangud alles

ELi välispiiril ehk Vene piiril ja ülejöäänud kolmandatest riikidest saabujate jaoks jäävad piirangud kehtima kuni 14. juulini. Välispiiridel on lubatud Soome naasmine, liikumine Helsingi-Vantaa lennujaamas ning muu vältimatu liikumine. Soome kodaniku pereliikmete naasmine on lubatud olenemata kodakondsusest.

Muudatused Soome saabujate karantiini reeglites

Alates 15. juunist soovitatakse vabatahtlikku karantiini kõigi puhul, kes tulevad riikidest, mille puhul kehtib piirikontroll. Sellised riigid on näiteks Rootsi, Saksamaa ja Venemaa. Vabatahtlikku karantiini nõuet pole, kui isik saabub Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, Taanist või Islandilt. Terviseameti soovitatud 14-päevase karantiini sisu sellega ei muutu. Vabatahtliku karantiini ajal võib liikuda töökoha ja eluaseme vahel. Võimalik on muu vältimatu liikumine.

Soome saabujaid informeeritakse ka Soomes kehtivatest hügieeni- ja ohutusnõuetest, soovitusest vältida füüsilisi kontakte riskigruppidega 14 ööpäeva jooksul, vajadusel arstiabi poole pöördumisest ja tulevikus ka mobiilirakenduse kasutamisest. Infot jagatakse eri kanalite kaudu.

Reisile mineja peab ise selgitama välja sihtriigi reisi- ja karantiininõuded ning arvestama Soome naasmisel karantiinireeglitega. Lisaks tuleb veenduda, et reisikindlustus kehtib ka pandeemia olukorra kohta.

Kommentaarid
(Külastatud 384 korda, 1 külastust täna)