Soomes võimaldatakse koolis käimine kõigile 1-3. klassi õpilastele

Edaspidi saavad kõik põhikooli 1.-3. klassi õpilased vajadusel saada ka kontaktipõhist õpet. Koroonaviiruse tõttu piirdus kontaktõpe esialgu nende õpilastega, kelle eestkostjad töötasid ühiskondlikult kriitilistes valdkondades. Pärast asjaolude täpsustamist pole õpilased siiski sunnitud kooli minema ja 1-3. klassi õpilastel soovitatakse tungivalt võimaluse korral olla kaugõppes.

Poliitikat otsustati täpsustada, kuna kriitiliste valdkondade määratlemine on tekitanud alghariduse pakkujate hulgas segadust ja erinevat tõlgendamist.

Valitsuse määrust selles küsimuses muudeti 20. märtsil. Muudatusega suurendatakse õpilaste võrdset õigust saada vajadusel kontaktõpet vastavalt põhihariduse seadusele. Põhikooliõpilastele korraldatakse kolmanda astme haridus alates neljandast klassist eemalt ja kontaktõppe asemel erandkorras. Nende piirangute peamine eesmärk on vältida koroonaviiruse epideemia levikut.

Alushariduse ja alghariduse korraldamise poliitika pärast 20. märtsi muudatust

Alushariduse teenused on kättesaadavad kõigile abivajavatele lastele. Vastutusest alushariduse korraldamise eest loobutakse olukordades, kus lapse vanemad või muud eestkostjad saavad lapse hooldamise muul viisil korraldada. Selle sätte eesmärk on tagada alusharidus kõigile lastele, kelle jaoks vanemad või muud eestkostjad muidu ei suuda hooldust pakkuda. Hooldusvajaduse kohta teevad otsuse hooldajad.

Põhihariduse korraldajal ei ole kohustust korraldada põhiharidust koolis või muus õppetöö toimumise kohas. Seda sätet ei kohaldata koolieelikute ja põhihariduse 1. – 3. klassi õpilaste suhtes. Kuid 1.-3. klassi õpilastel soovitatakse võimalusel osaleda kaugõppes. Kontakttunde pakutakse ka hariduslike erivajadustega õpilastele ja laiendatud õppes õppivatele õpilastele.

Tänane, 20. märtsi muudatus jõustub esmaspäeval, 23. märtsil.

Kommentaarid
(Külastatud 294 korda, 1 külastust täna)