Soomes lühenevad sundpuhkusele saatmiste ja koondamiste etteteatamise tähtajad

Töölepingu seaduse, meretöölepingu seaduse ja koondamisläbirääkimiste seaduse muudatused kehtivad 1. aprill – 30. juuni 2020. Eesmärk on, et tööandjad saaksid kiiremini kohaneda olukorraga, kus toodete ja teenuste nõudlus on koroonaviiruse epideemia tõttu järsult ja ulatuslikult vähenenud.

Parlament kiitis valitsuse seadusemuudatuse eelnõu heaks 30. märtsil 2020. President kinnitas muudatused 31. märtsil 2020.

Ajutised muudatused mõjutavad ettevõtteid ja töötajaid

  • Etteteatamistähtaeg lüheneb: tööandja peab töötajale sundpuhkusest teatama vähemalt viis päeva enne sundpuhkuse algust.
  • Koondamisläbirääkimiste kestus koondamiste osas lüheneb vähemalt viie päevani.
  • Võimalik on tähtajalise lepinguga koondamine: tööandja võib tähtajalise lepinguga töötaja koondada samadel tingimustel kui tähtajatu töölepinguga töötaja.
  • Töölepingu lõpetamine katseajal on lihtsam: tööandja võib töölepingu ka katseajal majanduslike või tootmise põhjustega lõpetada.
  • Tagasivõtmiskohustuse pikendamine: kui töötaja on koondatud ajavahemikul 1. aprillist 30. juunini, on tööandjal üheksa kuu pikkune kohustus töötaja tagasi võtta tootmise või majanduslike põhjustega seoses.

Kui riiklikud kollektiivläbirääkimiste lepingud näevad minimaalse läbirääkimiste kestusena ette viiest päevast lühemaid või pikemaid etteteatamise agu, kohaldatakse kollektiivläbirääkimiste ja sundpuhkuse puhul kehtivaid etteteatamistähtaegu. Sama kehtib kollektiivlepingute kollektiivse tagasivõtmise sätete kohta. Enamikku, umbes 90 protsenti kollektiivlepingutest on vastavalt uutele sätetele juba ajutiselt muudetud.

Sundpuhkuste kiirem algus mõjutab töötajate sissetulekut. Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium valmistab praegu ette valitsuse eelnõud, mille eesmärk on muu hulgas tagada sundpuhkusel töötaja toimetulek. Eelnõu valmimisest antakse eraldi teada. Lisaks jõustub 1. aprillil 2020 ajutine töötuskindlustuse seaduse muudatus, millega laiendatakse koondatute õigusi töötushüvitisele. Koondatul on õigus saada töötushüvitist, hoolimata muu hulgas ettevõtlusest ja õppimisest.

Kommentaarid
(Külastatud 1,532 korda, 1 külastust täna)