Soome uus seadusemuudatus laiendab sundpuhkusele saadetute õigust töötushüvisele ja kiirendab hüvitise saamist

Sundpuhkusele saadetul on alates 1. aprillist 2020 õigus saada töötushüvitist, ilma et see piiraks ettevõtlust ja õpinguid. Töötuskindlustuse seaduse muudatus kehtib kuni 31. juulini 2020. Muudatus tagab sundpuhkuste ajal toimetuleku ja muudab sujuvamaks töötuskindlustuse menetlemise TE-büroodes koroonaviiruse epideemia ajal.

Parlament kiitis 30. märtsil 2020 heaks valitsuse eelnõu muuta ajutiselt töötuskindlustuse seaduse 11. paragrahvi. Seaduse kiitis president heaks 31. märtsil 2020. Seadust kohaldatakse sundpuhkuste suhtes neil, kelle sundpuhkus algas 16. märtsil 2020 või hiljem.

Ettevõtlus või õpingud ei välista sundpuhkuse ajal õigust töötushüvitisele

Kõige olulisem muudatus on see, et tööotsijaks registreerunud sundpuhkusele saadetul on õigus töötushüvitisele, hoolimata näiteks ettevõtlusest ja õpingutest. Muudatus kiirendab töötushüvitise taotlemise ja saamise protsessi neil sundpuhkusele saadetutel, kes õpivad või tegelevad ettevõtlusega. Kui sundpuhkusele saadetud isikul on ettevõtlustulu, arvestavad sotsiaalkindlustusamet Kela ja töötukassa kohandatud töötushüvitise maksmisel seda sissetulekut.

Töötushüvitise maksmine sundpuhkusele saatmise korral nõuab endiselt, et sundpuhkusele saadetu registreeruks tööotsijana. Sundpuhkusele saadetud töötajad on jätkuvalt kohustatud võtma vastu tööandja pakutavat tööd.

TE-büroo ei uuri sundpuhkusele saadetud töötajatele TE-büroodest pakutud tööst keeldumisi ega tööhõivekava või selle asendamise kava täitmata jätmist.

Sundpuhkusetaga seotud töökoormus väheneb TE-büroodes

Sundpuhkuste kiire kasv lühikese aja jooksul suurendab nii TE-büroode kui ka töötutoetusi maksvate ametnike töökoormust. TE-büroode koormus suureneb seoses sundpuhkuste jäänud isikute taotluste menetlemisega. Seadusemuudatus vähendab TE-büroodes sundpuhkuste tõttu tekkinud lisakoormust ja kiirendab seeläbi koroonaviiruse epideemia ajal töötushüvitiste süsteemi rakendamist.

Kommentaarid
(Külastatud 2,042 korda, 1 külastust täna)