Soome turistide arv pöördus Eestis juulikuus tõusule

Juulikuus, mil Eestis langes alkoholi aktsiis, pöördus seni languses olnud Soome turistide arv taas tõusule.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas juulis 328 000 välisturisti, kes veetsid seal kokku 634 000 ööd. Eelmise aastaga võrreldes oli välisturiste 8 protsenti enam ja ööbimisi 9 protsenti rohkem.

Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 42 protsenti saabus Soomest, 9 protsenti Saksamaalt, 7 protsenti Venemaalt ja 6 protsenti Lätist.

Soome turistide arv oli eelnevatel kuudel langustrendis, aga suurenes juulis 3 protsenti. Rohkem turiste saabus mitmest Euroopa riigist, samuti Ameerika Ühendriikidest ja Aasiast.

Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 80 protsenti tulid Eestisse puhkama, 15 protsenti olid tööreisil ja ülejäänud peatusid siin muul põhjusel. Välisturistidest 58 protsenti eelistas ööbida Tallinnas, Pärnu ja Tartu majutusettevõtetes peatus vastavalt 12 protsenti ning 8 protsenti välisturistidest.

Statistikaameti andmetel peatus majutusettevõtetes juulikuus kokku 524 000 turisti, mis on 4 protsenti rohkem kui eelmise aasta juulis. Välis- ja siseturistide ööbimiste arv kokku suurenes 7 protsenti.

Siseturiste peatus juulis majutusettevõtetes 195 000 ehk 1 protsent vähem kui 2018. aasta samas kuus. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes 366 000 ööd, nende ööbimiste arv suurenes aastaga 4 protsenti. Siseturistidest 72 protsenti olid puhkuse- ja 14 protsenti tööreisil. Majutusteenuseid kasutanud siseturistidest peatus viiendik Harju maakonnas, 14 protsenti Pärnu maakonnas ja 10 protsenti nii Ida-Viru, Saare kui ka Tartu maakonnas.

Kogu Eestis osutas juulis teenust 1403 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 24 000 tuba 59 000 voodikohaga. Tubadest täideti 62 protsenti ja voodikohtadest 55 protsenti. Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 40 eurot ehk sama palju kui eelmise aasta juulis. Harju maakonnas maksis ööpäev 49 eurot, Pärnu maakonnas 42 eurot, Tartu maakonnas 38 eurot ja Ida-Viru maakonnas 32 eurot.

Majutamine piirkonniti, juuli 2019

Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 403 267 66 134 535 401
Toad 24 289 9 551 1 528 1 805 6 544 4 861
Voodikohad 58 553 21 377 3 565 4 735 16 422 12 454
Tubade täitumus, % 62 76 63 37 56 52
Voodikohtade täitumus, % 55 68 56 32 53 44
Majutatud 523 645 243 054 32 167 28 160 129 390 90 874
Ööbimised 1 000 612 452 709 61 921 46 871 267 904 171 207
   Eesti elanikud 366 434 71 973 37 821 32 710 118 672 105 258
   väliskülastajad 634 178 380 736 24 100 14 161 149 232 65 949
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 40 49 32 25 38

 

Kommentaarid
(Külastatud 99 korda, 1 külastust täna)