Eesti ja Soome sõlmisid leppe äriregistrite info vahetuseks

Eesti justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ning Soome patendi- ja registriameti peadirektor Antti Riivari allkirjastasid täna Helsingis kokkuleppe, mille alusel hakkab edaspidi toimuma andmevahetus kahe riigi äriregistrite vahel. 

Piiriülene andmevahetus võimaldab tõhusamate avalike teenuste pakkumist kodanikele mugavamal, kiiremal ning odavamal moel. Eestis on digitaalne asjaajamine niivõrd igapäevane, nüüd tahetakse muuta see lihtsamaks ka naaberriigiga asju ajades, ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Sõlmitud kokkuleppega avatakse Eestis Soomega vastastikku äriregistri teenused ja kohustutakse edastama Soome äriregistri pidajale samu äriregistri avalikke andmeid, mida edastatakse Eesti ametiasutustele ja isikutele ning vastupidi.

Andmevahetus kahe riigi vahel hakkab toimuma X-tee rakenduse kaudu. „Just meie riigi loodud ainulaadne X-tee võimaldab turvaliselt ja lihtsalt andmevahetust Eesti ja Soome asutuste vahel teha. X-tee jätab kõigist tegevusist maha jälje ning eesmärgipärast andmekasutust on lihtne kontrolli all hoida,“ rõhutas Peep.

Saadud informatsiooni hakkavad kasutama kummagi riigi äriregistri pidajad – Eestis Tartu maakohtu registriosakond ja Soomes patendi- ja registriamet. Vahetatavatele andmetele on juurdepääs vaid äriregistri andmete töötlemisega tegelevatel inimestel, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks. Vahetatavaid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. „See tähendab, et tegu pole kommertsteenusega, vaid andmevahetus annab riikide asutustele paremad võimalused oma töö korraldamiseks,“ selgitas Soome patendi- ja registriameti peadirektor Antti Riivari.

Praeguseks on tehtud kõik vajalikud ettevalmistused automaatse andmevahetuse käivitamiseks, Soome ja Eesti x-tee süsteemid on ühendatud ning teenuste vastastikune toimimine testitud. Sarnaselt on teenused vastastikku avanud ka Soome ja Eesti maksuametid.

Eesti ja Soome peaministrid allkirjastasid 2016. aastal ühisdeklaratsiooni Eesti ja Soome vahelise andmevahetuse ja e-teenuste käivitamiseks. 7. mail 2018 toimus Eesti ja Soome valitsuse ühisistung, kus otsustati, et hiljemalt 2019. aastal viiakse digitaalvaldkonnas lõpule käimasolevad andmevahetuse projektid. Andmevahetus Eesti ja Soome äriregistrite vahel kuulub selle alla.

Kommentaarid
(Külastatud 190 korda, 1 külastust täna)