Soomes karmistatakse karistusi, kodakondsus võidakse ära võtta isegi sünnijärgsetel Soome kodanikel

Soomes karmistatakse raskete süütegude puhul karistusi, nii et isegi Soome sünnijärgsetelt kodanikelt võidakse kodakondsus ära võtta.

Rangemad karistused puudutavad siseministeeriumi info kohaselt selliseid raskeid kuritegusid nagu riigireetmine ja Soome-vastased terroristlikud kuriteod.

Muudetava kodakondsusseaduse järgi võidakse kodakondsus ära võtta vaid siis, kui isikul on ka mõne teise riigi kodakondsus ja sidemed teise riigiga. Nõnda võidakse ära võtta isegi sünnijärgne Soome kodakondsus

Riigireetmises ja terrorismikuritegudes süüdi mõistetud on kaotanud oma usalduse Soome ja soomlaste suhtes, ütles siseminister Kai Mykkänen. Seetõttu on kodakondsuse kaotus põhjendatud.

Soome kodakondsuse võib kaotada siis, kui isik on süüdi mõistetud kuriteos, mille eest on ette nähtud vähemalt 8 aasta pikkune vanglakaristus. Sellised kuriteod on näiteks Soome enesemääramisõiguse ohustamine, sõja õhutamine, riigireetmine ja luuramine. Eeldusekd kodakondkuse äravõtmisele on ka see, et isik on saanud vähemalt 5 aasta pikkuse reaalse vanglakaristuse.

Kodakondsuse võib seega kaotada ka terroristlikel eesmärkidel toime pandud kuritegude, keemiarelvade keelu rikkumise, inimkaubanduse, pantvangi võtmise, tuumarelvakuriteo, kaaperdamise ja surma põhjustamise korral. Eelduseks on see, et kuritegu on toime pandud Soome jaoks elutähtsate huvide vastu.

Otsuse kodakondsuse äravõtmise kohta teeb migratsiooniamet. Otsuse võib teha Soomes määratud karistuse põhjal. Otsuse saab edasi kaevata halduskohtusse.

Kommentaarid
(Külastatud 644 korda, 1 külastust täna)