Soome pension on viimase 15 aastaga kõvasti tõusnud, keskmine pension nüüd 1610 eurot kuus

Soome keskmine pension on viimase 15 aastaga kerkinud 50 protsendi võrra ja moodustab nüüd 1610 eurot kuus. Pension on hoogsalt tõusnud aastatel 2003-2017.

Soomes sai 2017. aasta lõpus pensioni kokku 1 586 000 inimest. Pensionikeskuse info kohaselt on tööl käivate pensionäride arv kasvanud aeglaselt, vahendab Iltalehti.

Keskmine pension on tõusnud aastatel 2003-2017 toonase 1072 euro pealt 1610 euroni. Keskmine vanaduspension on veelgi suurem: see on tõusnud 1101 euro pealt 1677 euroni kuus.

Vanaduspension on tõusnud kiiremini kui töövõimetuspension. Töövõimetuspension oli 2003. aastal 970 eurot ja 2017. aastal 1107 eurot.

Meespensionärid said 2017. aastal keskmiselt pensioni 1874 eurot kuus ja naispensionärid 1476 eurot kuus. Vahe on meeste kasuks 398 eurot kuus. Ainult Soomes elavate pensionäride keskmine pension oli 2017. aastal 1656 eurot kuus.

Soomes sai 2017. aasta lõpus pensioni kokku 1 586 000 inimest. Neist 55 protsenti ehk 874 000 olid naised. Kõigist pensioni saajatest 3/5 said ainult tööpensioni, viiendik sai lisaks veel Kela pensioni ja ainult 6 protsenti said ainult Kela pensioni.

Meestest saab Soomes suurem osa ainult tööpensioni, naistest saavad tööpensioni pooled ja ülejäänud saavad juurde Kela pensioni.

Vanaduspensioni sai 2017. aastal valdav enamus, 1 340 000 pensionäri. Perepensioni sai 270 000 isikut ja töövõimetuspensioni 206 000 inimest. Põllumajandusest loobumise pensioni said 12 000 isikut ja osalise tööaja pensioni saajaid oli 7000.

Soomest maksti 2017. aastal pensioni välismaale 59 400 isikule. See on ligi 4 protsenti kõigist pensioni saajatest. Kokku maksti välismaale pensioni 2017. aastal 295 miljonit eurot.

Kaks kolmandikku välismaal pensioni saajatest ehk 39 100 elab Rootsis, 3300 pensionäri elab Saksamaal, 2700 Hispaanias ja 2000 isikut Austraalias. Soomest välismaale makstud keskmine pensioni suurus oli 409 eurot kuus.

Tööl käivate pensionäride arv kasvab aeglaselt. Nüüd, kui majandus on paremas seisus, on pensionäride hõive suurenenud. Iga kümnes 63-67-aastane pensionär käib tööl. 2017. aasta lõpus oli tööl käivaid pensionäre vanuses 63-67 kokku ligi 40 000. See number jaguneb meeste ja naiste vahel võrdselt.

Tööl käivate pensionäride arv vanuses 63-67 kasvas aastaga paari tuhande võrra. Kui arvata sisse ka pensionile jäämist edasi lükanud isikud, siis oli tööl käivate 63-67-aastaste arv kokku ligi 70 000.

Tööl käivad pensionärid saavad teistest kõrgemat tööpensioni, keskmiselt 1860 eurot kuus. Ülejäänud 63-67-aastaste keskmine tööpension oli 1630 eurot kuus. Pensionäride keskmine töötasu on 1200 eurot kuus.

Pensionäride töö on enamasti ebaregulaarne ja osaajaga. Täistööajaga töötas alla 68-aastastest kolmandik.

Pensionäridest mehed töötavad enamasti autojuhtidena. Pensionäridest naised on hooldajad, koristajad, õpetajad ja müüjad.

Soome pensionärid ei käi tööl raha pärast, vaid selleks, et olla sotsiaalselt aktiivsed ning teha seda, mis meeldib.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7bc93520-3780-4ea8-94ab-fe36be5dfb26

Kommentaarid
(Külastatud 4,283 korda, 1 külastust täna)