Soomes võeti esimest korda luubi alla pagulastega seotud kuritegevus: kõige rohkem probleeme Iraagist ja Afganistanist saabunutega

Soomes võeti esimest korda luubi alla varjupaiga taotlejatega seotud kuritegevus ning uuringu järgi fikseeriti 2016. aastal kokku 1565 varjupaiga taotlejatega seotud kuriteo episoodi. Kõige enam oli kuritegusid Iraagist ja Afganistanist tulnud immigrantidega.

Kuritegudest lõviosa, 74 protsenti olid seotud vägivallaga. Vägivallakuritegudest omakorda 46 protsenti pandi toime pagulaskeskustes ja 39 protsenti avalikes kohtades. Kõige enam esines pagulastega seotud kuritegusid Helsingis, Espoos ja Lahtis.

Viiendik kuritegudest pandi toime Soome kodanike suhtes, need olid peaasjalikult seksuaalse ahistamise, laste seksuaalse ärakasutamise ja vägistamise juhtumid. Soome kodanike suhtes pandi kuriteod toime avalikes kohtades. Pooled ohvritest olid alla 18-aastased. Seksuaalsete kuritegude puhul olid ohvrid valdaval osa juhtudest eelnevalt uimastatud.

Kahtlusalustest 95 protsenti olid mehed. Veidi enam kui pool kahtlusalustest olid 25-aastased või nooremad. 62 protsenti kahtlusalustest olid Iraagi kodanikud ja 10 protsenti Afganistani kodanikud.

Pagulaste koguarvu arvestades oli kõige enam probleeme Marokost, Alžeeriast ja Valgevenest saabunutega.

Uuringust tuli välja, et seksuaalkuritegude ohvrid olid põhiliselt alaealised. Kuriteod pandi toime pärast seda, kui alaealistele oli ostetud mõnuaineid.

Edaspidi on kavas pagulastega seotud kuritegevust jälgida iga-aastaselt.

Kommentaarid
(Külastatud 534 korda, 1 külastust täna)