Soome võrdõigusauhinna raha läheb naistele Nigeerias

Soomes möödunud juubeliaastal esimest korda välja antud rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse auhinna sai Saksamaa kantsler Angela Merkel, kes otsustas annetada auhinnaga kaasas käiva rahasumma 150 000 eurot Nigeeria naistele.

Auhind, mis tähistab 140 aastat soolist võrdõigusliikumist Soomes anti Merkelile tunnustusena tema karjääri ja töö eest maailma naiste ja tütarlaste heaks, edastas Soome sotsiaalministeerium.

Merkeli soovi kohaselt anti raha täna Tamperes toimunud tseremoonial naisõigusorganisatsioonile SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale. SOS tegutseb Nigeerias naiste ja laste suhtes toime pandud vägivalla vastu.

Naistevastase vägivalla vähendamine on üks Soome võrdõiguspoliitika tugisambaid. Soome ratifitseeris Euroopa Nõukogu Istanbuli lepingu 2015. aastal ja pärast seda on tehtud palju: turvakodude rahastust on suurendatud, vägivalla ohvritele ja nende lähedastele on avatud 24/7 telefoniteenus Nollalinja ja seksuaalse vägivalla ohvritele on avatud eraldi tugikeskus. Ainuüksi käesoleva valitsemisperioodi jooksul on kavas tõsta turvakodude rahastust 70 protsendi võrra (11,55 miljonit eurot 2015. aastal ja 19,55 miljonit eurot 2019. aastal).

Soome jaoks on tähtis ka rahvusvaheline töö vägivalla tõkestamisel. Soome on olnud aktiivne naiste õiguste eest võitleja ÜRO juuures. See tähendab ka naiste osalemist ja naiste vaadete esindamist kriisireguleerimisel ja konfliktide ärahoidmisel. Sõdadel on samuti soolised erinevused.

Soome saab kasutada oma kogemust. Veel 100 aastat tagasi oli Soome vaene maa, mis oli kistud kodusõja keerisesse. Vägivald oli igapäevane ja naised ning tüdrukud said omal nahal tunda sõja koledusi. Nüüd tunneb Soome oma kohust edendada soolist võrdõiguslikkust ja vägivallavaba elu igal pool maailmas. Selleks on loodud ka rahvusvaheline auhind.

Kommentaarid
(Külastatud 280 korda, 1 külastust täna)