Soomes asjad käest ära: lapsed müüvad narkootikume ja iseennast

Soomes räägitakse viimasel ajal üha rohkem asjadest nii nagu nad on: ka sellest, et juba 13-aastased lapsed tarvitavad ja müüvad narkootikume ning iseennast.

Soome lastekaitsevolinik Tuomas Kurttila viitab Jyväskylä ajakirjaniku Pertti Perämäki artiklile Jyväskylä noortest, kes värske koolinoorte hulgas läbi viidud küsitluse järgi alustavad narkootikumide tarvitamist juba 13-aastaselt. Narkootikumide eest maksavad nad müües narkootikume ja iseennast – prostitueerides.

Soome lastekaitsevoliniku büroo asub Jyväskyläs ja volinik Tumas Kurttila on üllatunud, kui palju on õhtuti tänavatel noori ja kui palju nad tarvitasid narkootikume. Möödunud aastal vahetati 135 tuhande elanikuga Jyväskylä linna süstlavahetuspunktis 150 000 süstalt. Lisaks tuli küsitlusest välja, et Jyväskyläs on rohkem kõrgharidusega narkootikumide tarvitajaid kui mujal Soomes. See näitab, et narkootikumid on muutunud linnas tavapäraseks nähtuseks.

Kooliõpilaste hulgas läbi viidud küsitlus näitab, et kui Soomes tervikuna on narkootikumide tarvitamine laste hulgas vähenemas, siis Jyväskyläs on see kasvamas. Jyväskylä kooliõpilastest on 9,3 protsenti tarvitanud narkootikume ja 43 protsenti 14-15-aastastest tunnistab, et saaksid vajadusel kergesti narkootikume kätte. Narkootikumidega kaubeldakse kooli hoovis ja sellega tegelevad õpilased ise.

Lastekaitsevoliniku Tuomas Kurttila meelest ei tohiks sellise olukorraga leppida. Tema arvates pole põhjust süüdistada noori, kuna 13-aastaste laste elu on alles kujunemisjärgus.

Probleemid saavad alguse sellest, et noorte ümber tiirutab probleemseid alkoholilembeseid täiskasvanuid, kellega ei tegeleta. Ühtlasi tuleks reformida lastekaitset, mis ei suuda tegeleda narkootikume tarvitavate noortega.

Kurttila sõnul tuleks narkomaaniast Soomes avalikult rohkem rääkida. Praegu pole küsitluse tulemusi isegi koolides arutatud. Kurttila sõnul tuleks aga asjast rääkida just laste ja noortega. Positiivne on see, et 90 protsenti noortest peab narkootikude tarvitamist taunimisväärseks.

Kurttila soovitab Jyväskyläs eeskuju võtta Islandist ja Seinäjoelt, kus ametivõimud kehtestasid laste kojutuleku aja. Kurttila sõnul peab ühiskond võtma noorte eest vastutuse.

Kommentaarid
(Külastatud 893 korda, 1 külastust täna)