Appi, postkasti tuli maksukaart – Mida nüüd peaks tegema?

Soomes saadetakse kõigile elanikele alates 15. eluaastast aastavahetuse paiku koju maksukaart ehk verokortti. Selle põhjal arvestab tööandja töötajale eeloleval aastal avansilisi makseid ja kannab need maksuametile.

Maksuamet on lubanud kõigile Soomes püsivalt elavatele inimestele saata maksukaardid koju juba aastavahetusel. Mõned õnnelikud on need kätte saanud. Eesmärk on, et see oleks kõigil käes jaanuari keskpaigaks, vahendab Yle.

Kui oled tavaline palgasaaja, siis tasuks teha paari asja: kontrollida, kas maksuprotsent on märgitud õige ja kui on, siis toimetada see kaart tööandjale. Nii lihtne see ongi! Täpsemad juhised leiad altpoolt.

Kas kõik numbrid on õiged?

Maksukaardiga on kaasas arvutuskäik, millel maksuprotsent põhineb. Maksuamet määrab maksuprotsendi lähtuvalt eelmise aasta tulust.

Kui brutotulud ja võimalikud mahaarvamised on õiged, siis kontrolli veel, et linnuke oleks õiges kohas kirikumaksu koha peal. Kui inimene ei kuulu kirikusse, siis peab linnuke olema seal, kuhu on märgitud „ei kirkollisverovelvollinen” ehk ei ole kirikumaksukohuslane.

Regulaarne või mitteregulaarne tulu?

Siis tuleb valida tulupiir: kas perioodilise tulu põhine piir (A) või üks tulupiir (B) kogu aastaks.

Perioodiline tulu tähendab seda, kui palju teenitakse ühes kuus (või kahe nädala, nädala või päeva jooksul). See sobib, kui inimene saab igas kuus ühesugust palka.

Kui aga tulud kogunevad aasta jooksul erinevalt, sõltuvalt üksikutest tööotstest, lisadest või boonustest, siis tasub taotleda ühe, terve aasta kohta käiva piiri kehtestamist.

Kui mingit valikut pole tehtud, kasutab tööandja automaatselt perioodilist tulupiiri. Kui tahad piiri terveks aastaks (B), tuleb sellest tööandjale teada anda. See käib vastava märke tegemisega maksukaardile. Piisab ka vabas vormis tehtud teatest tööandjale.

Nüüd käed tööle!

Maksukaart nõuab veel veidi käteosavust. Kaardil on katkendjoon ja kääride märk. Mööda katkendjoont saab kaardist välja lõigata selle osa, mis läheb esitamiseks tööandjale.

Järele jääb veel kõrvaltöö jaoks mõeldud maksukaart lisamaksuprotsendiga. Ka selle saab vajadusel välja lõigata ja viia kõrvaltöökohta. Alles jääb arvutuste lehekülg, kus on märgitud maksuprotsendi aluseks olevad tulud ja mahaarvamised.

Tegutse kiiresti!

Maksukaardi toimetamisega tööandjale ei tasu viivitada. Uus maksukaart on kehtiv alates veebruarist ning tööandja vajab seda paar nädalat enne palga maksmist. Jaanuarikuu maksu kinnipidamine toimub veel vana maksukaardi alusel.

Kui tööandja ei saa sinult mingil põhjusel maksukaarti (ehk teisisõnu teavet maksuprotsendi kohta), siis võetakse veebruari palgast maha 60 protsenti.

On võimalik, et maksukaart on toimetatud tööandjale juba elektroonselt. Kontrolli seda tööandja juures.

Kui andmed on kohal elektroonselt ning protsendid ja tulupiirid on õiged, siis on elu lihtne – sa ei pea tegema maksukaardiga seoses mitte midagi.

Kui maksuamet on teinud vea ja vajad uut maksukaarti

Kui maksukaardile kantud arvud ei vasta tõele, peaks laskma määrata uue maksuprotsendi.

Õige maksuprotsendi saad välja arvutada vastava maksuprotsendikalkulaatoriga. Kui tulud või mahaaravamised on muutunud, siis annab kalkulaator märku, mis suunas peaks protsenti muutma.

Pane tähele, et kui soovid oma protsenti tõsta, siis võid seda teha kaardil vana protsendi maha kriipsutamise ja uue protsendi kirjutamisega vanast üles- või allapoole. Kaardil märgitud protsendi alandamiseks tuleb tellida muutmiseks mõeldud maksukaart.

Muutmiseks mõeldud maksukaart tasub tellida ka siis, kui elu-olu on muutunud. Sellised muutused on näiteks õppima asumine, pensionile jäämine, lapsepuhkus, töötus jne. Nendes olukordades tuleks tellida uus kaart ja siis ka uus, tegelikkusele vastav maksuprotsent.

Telli internetist, telefoni teel või seisa järjekorras

Uue maksuprotsendi jaoks on vaja andmeid tulude ja mahaarvamiste kohta. Maksuamet soovitab toimida järgmiselt: arvuta kokku kogu aasta tulud, arvuta kokku aasta alguse tulud ja maksud ning lisa andmed võimalike mahaarvamiste kohta. Seejärel telli uus maksukaart internetist.

Teenusesse saab sisse logida pangatunnustega või kiibiga varustatud ID-kaardiga. Valmis maksukaardi võib välja printida. Kui sa seda välja ei prindi, saadetakse see sulle posti teel umbes nädala aja jooksul. Saad valida ka seda, et kaart saadetaks otse tööandjale.

Kui arvutit kasutada pole võimalik, võib kaardi tellida telefoni teel numbrilt 029 497 000. Võid ka ise alla laadida blanketi, täita selle ja saata maksuametile. Maksuametis võid käia ise kohal, aga siis pead arvestama järjekorraga.

Kui oled erandjuhtum?

Kuivõrd inimeste elud on erinevad, võib ka maksustamine olla väga erinev. Kui oled just Norrast tööotsalt saabunud osaajaga töötav/freelance ettevõtja ja vajad 50-protsendilist osalist eelpensioni ning jätkata veel kõigele lisaks töö tegemist, siis pole eelnevast jutust ehk suuremat abi.

Abi saab maksuameti juhistest, mida on suurel hulgal. Eraldi saavad enda jaoks juhiseid vaadata freelance-ettevõtjad, osalise tööajaga töötajad, pensionärid (ka need, kes saavad pensioni Rootsist või lähevad elama Hispaaniasse), õpilased, lapsetoetuse saajad, töötutoetuse saajad, suvetööle minevad noored ja Kela soodustuste saajad.

Täpsemad juhised leiad veebist lehelt vero.fi.

https://yle.fi/uutiset/3-10006423

Kommentaarid
(Külastatud 2,596 korda, 2 külastust täna)