Esmasünnitajate keskmine vanus kerkis Soomes Põhjamaade tipu tasemele

Soomes on esmasünnitajate keskmine vanus viimastel aastatel kiiresti kasvanud. 2016. aastal saadi emaks keskmiselt 29,1 aasta vanuselt, ligi poolt aastat vanemana kui kaks aastat varem.

Esmasünnitajate keskmine vanus on Soomes statistikaameti andmetel kerkinud Rootsi, Norra ja Taani tasemele.

Isaks saadakse Soomes keskmiselt 31,2-aastaselt. Esmakordsete isade ja emade vanusevahe on püsinud muutumatuna aastakümneid. Isaks saadakse keskmiselt kaks aastat vanamana kui emaks.

Kõikide sünnitajate keskmine vanus oli Soomes 2016. aastal 30,8 aastat ja isaks saadi keskmiselt 33,3 aasta vanuselt.

Mujal Põhjamaades saadi juba varem nii emaks kui isaks palju vanemana kui Soomes, kui Island välja arvata. Nüüd on Soome tõusnud Põhjamaade tipu tasemele. Erandiks on Island, kus esmakordselt saadakse emaks 27-aastaselt.

Lapsi saadakse Soomes põhiliselt vanuses 30-34 eluaastat. 2016. aastal sündis Soomes 52 814 last. Sündinud laste arv ja sündimus on Soomes viimased kuus aastat olnud languses. Sündimus tähendab laste arvu viljakas eas naiste kohta.

Aastal 2016 sünnitas soome naine keskmiselt 1,57 last. Sellest 55 protsenti ehk üle poole sünnitasid naised vanuses 30 eluaastat ja enam. Veel 1970ndatel aastatel oli üle 30-aastaste sünnitajate osakaal vaid 25 protsenti.

Sündinud lastest 55 protsenti sündis abielus vanematele. Viimastel aastakümnetel on abielus vanematele sündinud laste osakaal vähenenud. Veel 1990. aastal sündis 75 protsenti lastest abielus vanematele.

  1. aastal sündis abielus vanematele 29 200 last, mida on 6700 võrra vähem kui 2010. aastal. Selles ajavahemikus on vähenenud ka abiellumiste arv. Aastal 2016 sõlmiti 5500 abielu vähem kui 2010. aastal.

Esimestest lastest sündis 2016. aastal väljaspool abielu 58 protsenti, samas kui 1990. aastal oli vastav protsent 38. Järgmistest lastest sündis 2016. aastal väljaspool abielu 36 protsenti, 1990. aastal ainult 17 protsenti.

Euroopas sünnib kõige vähem lapsi väljaspool abielu Kreekas – vaid 9 protsenti 2015. aastal. Kõige rohkem sündis lapsi väljaspool abielu Islandil – 2015. aastal tervelt 70 protsenti.

Soomes kasvab välismaalastest sünnitajate arv. Kui 1990. aastal polnud Soomes peaaegu üldse välismaalastest sünnitajaid, siis nüüdseks on nende osakaal kasvanud 13 protsendini. Välismaalastest viljakas eas naiste osakaal on Soomes väiksem, 9,3 protsenti.

Välismaalastest naiste sündimus on siiski väga madal – kokku oli Soomes 2016. aastal sündimus 1,57 last naise kohta, neist soomlastel 1,37 last naise kohta ja välismaalastel 0,2 last naise kohta. Soome naiste sündimus on languses ja välismaalastest naiste sündimus tõuseb.

http://tilastokeskus.fi/til/synt/2016/02/synt_2016_02_2017-12-04_tie_001_fi.html?ad=notify

Kommentaarid
(Külastatud 632 korda, 1 külastust täna)