Paljudes Soome koolides pannakse hindeid alles 7. klassis

Paljudes Soome koolides hakatakse õpilastele numbritega hindeid panema alles 7. klassis. Algkoolis hindeid ei panda, selle asemel antakse õpilasele sõnaline hinnang.

Lapsevanemates tekitab hinnetest loobumine imestust. Soomes nõuab seadus hinnete panemist alles 8. klassis. Osa omavalitsusi järgib mudelit, kus hindeid hakatakse panema 5. klassi õpilastele, vahendab Helsingin Sanomat.

Paljud omavalitsused lähevad nüüd üle süsteemile, kus hindeid pannakse alles 7. klassis, räägib hindamiskeskuse Karvi hindamisspetsialist Sirpa Orell. Täpset ülevaadet selle kohta, kuidas omavalitsustes hindeid pannakse hetkel pole, aga edaspidi on kavas hakata koolidest infot kokku koguma.

Hinneteleht on soomlaste jaoks jätkuvalt oluline, aga sellel pole enam sellist tähendust nagu varem.  Uue õppekava järgi minnakse Soomes üha enam üle jooksvale, õppetöö käigus toimuvale hindamisele. Põhimõte on selles, et hinneteleht poleks see koht, kust õpilane saab teada, kuidas tal on koolis läinud. Sama puudutab lapsevanemaid. Ka nemad peaks olema jooksvalt kursis sellega, kuidas lapsel läheb.

Paljudes kohtades, näiteks Jyväskyläs on juba üle mindud uuele süsteemile, kus hinnetelehele kantakse vaid hinnang selle kohta, kuidas õpilane on võetud eesmärke täitnud. Selle peale on paljud lapsevanemad tundnud huvi, kas koolis enam hindeid ei pandagi. Samas pole sõnaliste hinnangute osas viimastel aastatel midagi muutunud, neid on antud juba pikemat aega 1-7. klassi õpilastele. Aeg, millal hinnetele üle minnakse, on omavalitsuse otsustada.

Osa omavalitsusi on just käesoleval aastal läinud üle hinnete panekule alates 7. klassist. Selle peale on mõned lapsevanemad kurtnud, et sõnalisel hindel pole seda tähendust mis numbril. Erimeelsusi tekitab ka see, et algklassides on loobutud numbriliste hinnete panekust ja õpilasele antakse pidevalt jooksvaid sõnalisi hinnanguid.

Uus õppekava 1-6. klassile võeti vastu 2016. aasta augustis. 7-9. klassis minnakse uuele õppekavale üle aastatel 2017-2019. Uue õppekava järgi hinnatakse õpilast jooksvalt ja selleks kasutatakse muid meetodeid kui tunnistused. Iga klassi lõpetamisel antakse õpilasele kirjalikult teada selle kohta, kuidas ta on oma eesmärgid täitnud. Omavalitsus otsustab 1-7. klassi puhul, kas hinnang antakse sõnaline või numbriline. Numbrilised hinded tuleb panna hiljemalt 8. klassis.

Monessa koulussa numero­todistuksen saa nykyään vasta seitsemännellä luokalla – Vanhemmat ihmettelevät: Eikö koulussa enää arvioida?

Alakoulun kevättodistus on yhä useammin sanallinen arviointi ilman numeroita. Leviämässä näyttää olevan käytäntö, jossa sanallinen arvio riittää koko alakoulun ajan kuudennen luokan kevääseen saakka. Laki velvoittaa antamaan numerotodistuksen ensimmäisen kerran vasta kahdeksannella luokalla. Iso osa kuntia noudattaa silti mallia, jossa numerot otetaan todistuksissa käyttöön viidennellä luokalla.

Kommentaarid
(Külastatud 1,176 korda, 1 külastust täna)