Küsitlus: üle poole soomlastest peavad terrorirünnakut tõenäoliseks

Üle poole soomlastest peavad tõenäoliseks terrorirünnakut Soomes lähema aasta jooksul, selgub Yle läbi viidud küsitlusest.

Vastanutest 54% peab terrorirünnakut Soomes tõenäoliseks. Samas püsib usk ametivõimudesse tugev. 56% vastanutest on arvamusel, et Soome valitsus ja ametivõimud on teinud kõik võimaliku terrorirünnakute ärahoidmiseks.

 

-Reklaam-

 

Vastanutest 50% leiab, et terroriohtu tuleks ära hoida pehmete meetoditega nagu migrantide parem integratsioon. Vastajatest 40% pooldab karme meetodeid nagu migratsioonipoliitika karmistamine ja karistuste suurendamine.

Küsitlusele vastas 1002 inimest ja veamarginaal on 3 protsendipunkti.

Juba varasem Yle uuring näitas, et pärast Stockholmi terrorirünnakut on suurenenud soomlaste hirm vägivalla ja terrorismi ees.

(Visited 150 times, 1 visits today)

Kommentaarid

kommentaarid