Küsitlus: soomlased tahavad, et illegaalsed immigrandid välja saadetaks

Kuigi illegaalselt Soome saabunud immigrandid on viimasel ajal väga aktiivsed ja soovivad kangesti Soome elama jääda, pooldavad soomlased äsja läbi viidud ulatusliku küsitluse järgi nende maalt väljasaatmist.

Suurem osa küsitlusele vastajatest soovib, et ametivõimud saadaks illegaalid maalt välja, vahendas küsitluse tulemusi siseministeerium. Vastajad olid väga kriitilised kiriku, kodanikuühenduste ja eraisikute tegevuse suhtes illegaalsete immigrantide abistamisel. Küsitluse viis siseministeeriumi tellimusel läbi Vaasa ülikool ja selles küsitleti kokku 1047 Soome elanikku vanuses 16-70 eluaastat.

Enamik vastajatest pidas varjupaiga taotlemisega seonduvat ohuks riigi sisejulgeolekule, mis suurendab terrorismi ja kuritegevuse riski. Inimestele teevad muret konfliktid eri ühiskonnagruppide vahel.

Uuringu järgi soovivad inimesed, et aidataks rohkem neid, kes tõesti abi vajavad: tähelepanu peaks rohkem pöörama arengukoostööle, kriisihaldusele ja kvoodipagulaste vastuvõtmisele. Vastajad soovisid lühendada varjupaiga taotlemise protsessi ja suurendada pagulaste tööhõivet.

Uuringu järgi soovivad inimesed, et neile jagatakse varjupaiga taotlejate kohta rohkem teavet. Ühtlasi taunisid vastajad meedia kallutatud teemakäsitlust ja avaliku arutelu polariseerumist. Äärmuslikud vaated nii ühes kui teises suunas on saanud ebaproportsionaalselt palju tähelepanu. Suurem osa infost puudutab immigrantide elu varjupaikades, aga liiga vähe räägitakse sellest, kuidas edenevad nende keeleõpingud, tööotsingud ning kuidas nad Soome ühiskonda sisse elavad.

Lisaks soovivad soomlased, et Soome varjupaigapoliitika teemal võiks arutleda ilma sildistamise hirmuta, asjalikult ja faktipõhiselt. Varjupaigapoliitika puhul on peamised murekohad ühiskonna polariseerumine, integratsioon ja turvalisus.

Soome saabus poolteist aastat tagasi mõne kuu jooksul põhiliselt Põhja-Rootsist ligi 20 000 illegaalset immigranti. Neist ligikaudu pooled on saanud Soomes varjupaiga ja teine pool tuleks maalt välja saata. Varjupaiga taotlusele eitava vastuse saanud illegaalid on väga häälekad ja alustasid Helsingi kesklinnas kuu aega tagasi meeleavaldust, et neil lubataks Soome elama jääda. Meeleavalduse tulemusel on Soome otsustajad muutunud illegaalide suhtes leebemaks.

Kommentaarid
(Külastatud 523 korda, 1 külastust täna)