Uuring: eurooplased Trumpiga sama meelt

Euroopa juhid on teravalt kritiseerinud USA presidendi Donald Trumpi otsust piirata sisserännet islamimaadest, ent küsitlus näitab, et eurooplased on Trumpiga sama meelt: sisserännet islamimaadest tuleks piirata.

Londoni mõttekoda Chatham House korraldas veel enne Trumpi otsust küsitluse kümnes Euroopa riigis 10 000 inimese hulgas (igast riigist 1000 inimest). Küsitluse tulemused on jahmatavad ja kainestavad: selgus, et üle poolte inimestest mõtleb nagu Trump ehk pooldab islamimaadest sisserände keeldu.

Eurooplased pooldavad sisserände keeldu islamimaadest. Allikas: Chatham House

Küsitlusest selgus, et kümne riigi keskmisena 55% inimestest pooldab islamimaadest sisserände keeldu ja ainult 20% olid sellele vastu. Kõige rohkem on sisserände piiramise pooldajaid Poolas – tervelt 71%, kõige vähem Hispaanias – 41%. Mitte üheski riigid polnud esitatud väitele vastu seisjate hulk suurem kui 32%.

Avalik vastuseis migratsioonile islamimaadest on kõige suurem Austrias, Poolas, Ungaris, Prantsusmaal ja Belgias. Kõik need riigid peale Poola on ise elanud läbi terroristlikke rünnakuid. Kõigis neis riikides on pead tõstmas väga tugev radikaalne parempoolsus, mis seisab vastu islamile 2017. aasta valimistel või hiljem.

Vastuseis islamiusulistele immigrantsidele on suurem vanemaealiste ja pensionäride hulgas, samas kui nooremad inimesed suhtuvad immigrantidesse positiivsemalt. Vahe on ka hariduses. Keskharidusega vastajatest olid islami immigratsiooni vastu 59% vastajatest, samas kui ülikooliharidusega inimeste hulgas oli vastuseis alla poole.

Uuring Euroopa riikide elanike suhtumisest islami immigratsiooni. Vastused vanuse ja hariduse lõikes. Allikas: Chatham House

Vastuseis immigratsioonile on suurem maapiirkondades – 58% ja väiksema linnades – veidi üle poole.

Uuring on kooskõlas teiste sarnaste varasemate uuringutega. Näiteks uuringufirma Pew möödunud aastal läbi viidud uuring näitas, et üle poolte inimestest olid islami immigratsiooni vastu Ungaris, Itaalias, Poolas, Kreekas ja Hispaanias. Immigrantside suhtes oli kõige soosivam suhtumine Inglismaal, Saksamaal ja Prantsusmaal. Samuti olid vastajad arvamusel, et immigrantside sissevool toob kaasa terrorismi ohu – seda väidet pooldas 59% vastanutest.

Ehk siis: kui Euroopa juhid kritiseerivad Trumpi, siis kritiseerivad nad tegelikult oma rahvast. Mis näitab, et Euroopa juhid kas ei taha või ei oska enam esindada oma rahvast.

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration#

Kommentaarid
(Külastatud 428 korda, 1 külastust täna)