Soomes vähenevad pea kõik sotsiaaltoetused

Soomes vähenevad sel aastal pea kõik rahvapensioniameti Kela makstavad sotsiaaltoetused, kuna rahvapensioni indeks külmutatakse ja seda vähendatakse 0,85% võrra. Vähenevad muuhulgas lapsetoetused ja pensionid, vahendab Helsingin Sanomat.

Lapsetoetused vähenevad. Kahelapseline pere saab tänavu 22 eurot vähem toetust kui möödunud aastal. Kõik lapsetoetused vähenevad 0,91% võrra.

Esimese lapse toetus on nüüd 94,88 eurot kuus (enne 95,75 eurot) ning teise lapse toetus 104,84 eurot (varem 105,80 eurot) kuus.

Lastega perega sissetulekut vähendab ka peretoetuste 0,85%-line vähenemine. See puudutab näiteks ema-, isa- ja vanemapalka. Üksikvanemaga laste toetused aga tõusevad 0,47% võrra.

Kõrgkooli tudengite stipendium väheneb 336 eurolt 250 euroni kuus, stipendiumi maksmise periood lüheneb 64 kuult 54 kuuni, samas õppelaenu riigi tagatise osa suureneb 400 eurolt 650 euroni kuus. Õppetoetust puudutavad muudatused rakenduvad augustis. Kui oled õpilane, elad üksi ja sissetulekud on väiksed, siis eluasemetoetus suureneb. Samas aga tööl käiva inimese õppurist abikaasa  võib eluasemetoetusest sootuks ilma jääda, kuna eluasemetoetust mõjutavad leibkonna kogutulud.

Töötute toetused vähenevad. Töötu päevaraha makstakse nüüd senise 500 päeva asemel 400 või lausa 300 päeva. Üle 58-aastastele töötutele võidakse aga jätkuvalt maksta päevaraha 500 päeva jooksul.

Töötutoetuse päevaraha väheneb seniselt 32,68 eurolt 32,40 euro peale. See tähendab toetuse vähenemist 6 euro võrra ühes kuus. Töötud võivad senisest lihtsamalt toetusest ilma jääda, näiteks siis, kui ei võta vastu pakutavat tööd või ei osale Töötukassa tegevustes. Töötukassa peab töötuga vestlema iga kolme kuu tagant ja töötul tuleb neil vestlustel osaleda.

Pakutav töökoht tuleb vastu võtta, kui tööle minekuks ja töölt tulekuks kulub põhitöökoha puhul alla kolme tunni ja osalise tööaja puhul alla kahe tunni. Kui töökoht asub kaugemal, pakutakse sõidukompensatsiooni 32 eurot päevas.

Erinevalt varasemast soodustatakse lühikesi tööotsi ja kuni kaks nädalat kestva töö tegemisel töötutoetuse päevaraha maksmist ei peatata. Samas iseseisvalt õppivatele töötutele enam stipendiumi ei maksta. Alla 25-aastastele noortele makstakse praktika tegemise ajal kulukompensatsiooni.

Enne 1956. aasta septembrikuud sündinud pikaajalistele töötutele võidakse hakata maksma juulikuus pensioni ja nad ei pea enam tööd otsima.

Pensionid veidi vähenevad. Nii pensione kui puudetoetusi vähendatakse 0,85% võrra. See tähendab veidi alla 10 euro suurust vähenemist ühes kuus.

Diabeetikute kulutused ravimitele kasvavad. Kui seni maksti ravimitest kinni 100%, siis nüüd vaid 65%. Insuliiniravimid makstakse jätkuvalt täielikult kinni.

Ravimiostude omavastutuse piir langeb 5 euro võrra 605 euroni. Sellest summast alates tuleb kuni aasta lõpuni iga ravimi eest maksta 2,5 eurot omavastutust.

Muutus on ka see, et toetuste maksmine läks aasta alguses omavalitsustelt üle Kelale.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005047748.html

Kommentaarid
(Külastatud 1,241 korda, 3 külastust täna)