Soomlased on Euroopa kõige optimistlikum rahvas

Väljavõte värskest Eurobaromeetri uuringust. Allikas: Euroopa Komisjon, detsember 2016.

Soomlased on Euroopas kõige optimistlikumad rahu suhtes, selgub värskest, detsembris avaldatud Eurobaromeetri uuringust. Soomlastest 80% arvab, et Euroopa Liidus on tagatud rahu, järgnevad Luksemburg, Sloveenia, Saksamaa ja Rootsi. Eestis arvab nii ainult 53%.

Seda, et Euroopa Liit on stabiilsuse ja rahu kants ebakindlas maailmas leiab tervelt 81% soomlastest. Selle arvamusega on soomlased Euroopas kolmandad, Soomet edestavad väikse vahega Taani ja Portugal. Eesti on seevastu eelviimane 56%-ga.

Kaardil on toodud rahu ja turvalisuse suhtes eri värvidega optimistlikumad (tume) ja pessimistlikumad (hele) maad:

Soomlased on Euroopa Liidus kõige optimistlikumad globaliseerumise suhtes – ainult 36% soomlasi leiab, et globaliseerumine on oht rahva identiteedile. Seevastu arvab nii 62% eestlasi.

Euroopa Liidu suhtes on positiivselt meelestatud tervelt 88% soomlasi, Soomet edestab ainult Leedu 89%-ga. Eestis on positiivselt meelestatuid 81%. Kõige pessimistlikumad on Euroopa Liidu suhtes kreeklased 44%-ga.

Kaardil on näha eri riikide meelsus ELi suhtes, tume värv tähendab positiivsust:

Ühtlasi leiavad Euroopa Liidus soomlased teistest enam, et EL on poliitiliselt mõjult tugevam kui Brasiilia (73%) ja India (66%). Teisalt on soomlased vähem seda meelt, et Euroopa Liit on tugevam kui Venemaa – ainult 43%. Seda, et EL on poliitiliselt tugevam kui Venemaa arvavad kõige enam eestlased – 50%. Samas usuvad soomlased teistest rohkem, et aastaks 2030 on Euroopa Liit poliitiliselt tugevam kui Venemaa – 49%. Soomlaste suhtumine Venemaasse on Euroopa Liidus üks negatiivsemaid – seda peab positiivseks ainult 18% soomlasi. Samas Eestis on see protsent 32.

Järgneval kaardil on näha suhtumine Venemaasse, kus Soome ja Rootsi on teistega võrreldes ühed pessimistlikumad, samas Balti riigid ühed optimistlikumad:

Nii soomlased kui teised ELi rahvad on pessimistlikumad arvamuses, et Euroopa Liit on tugevam kui Hiina – ELi keskmine vaid 31%, Soome 38%. Sama on arvamus seoses USAga – ELi keskmine 29%, Soome 31%.

Soomlased on väga optimistlikud Euroopa Liidu arvamusvabaduse osas, nii leiab 82% inimestest. Järgnevad Holland, Rootsi, Saksamaa ja Luksemburg. Eestis arvab nii ainult 55% inimestest.

Seda, et Euroopa Liidus valitseb sotsiaalne võrdsus ja solidaarsus, leiab 84% soomlastest. Järgnevad Rootsi, Holland, Taani ja Luksemburg. Eestis leiab nii ainult 53%.

Euroopa Liitu peab tolerantseks ja teistega arvestavaks 74% soomlastest. Järgnevad pika vahega Luksemburg, Hispaania ja Saksamaa. Eestis leiab nii 50% inimestest.

Looduse ja keskkonnasõbralikkust hindavad Euroopa Liidus kõige enam taas soomlased – 76%. Järgnevad jällegi pika vahega Taani, Luksemburg ja Rootsi. Eestis arvab nii 47% inimestest.

Lugupidamist ajaloo ja ajaloo õppetundide suhtes peab Euroopa Liidus oluliseks 53% soomlastest, Soomet edestavad siin väikse vahega Luksemburg ja Hispaania. Eestis arvab nii ainult 36% inimestest.

Soomlased on pessimistlikumad Euroopa Liidu progressi ja innovatsiooni suhtes, seda peab ELi puhul tähtsaks vaid 39% soomlastest. Esirinnas on Hispaania, Poola ja Saksamaaa. Eestis on vastav suhtumine veelgi pessimistlikum – 31%.

Soomlased on Euroopa Liidus kõige vähem seda meelt, et turumajandus peaks käima käsikäes kõrge sotsiaalse kaitsega – niimoodi leiab pigem vaid 74% soomlastest, aga samas 93% sakslastest.

Poliitilist kaasatust hindab pigem positiivselt 61% soomlastest – sellega on soomlased samuti ELis esirinnas. Kõige rohkem on kaasatud taanlased – 71%, kõige vähem hispaanlased – 21%. Eestis tunneb end pigem kaasatuna 35% inimestest.

66% soomlastest leiab, et Soomes on võimalik igaühel edu saavutada. Kõige kõrgem on see protsent oma riigi kohta Maltal – 75% ja kõige madalam Hispaanias – 19%. Eestis on vastav protsent 54. Euroopa Liidu keskmine on 46%.

Noorte tulevikus suhtes on Euroopa Liidus kõige optimistlikumad Balti riigid (üle 80%) ja kõige vähem Hispaania, Kreeka ja Portugal (alla 50%). Soome vastav protsent on 76.

Kaardil on toodud noorte perspektiiv Euroopa Liidus eri riikides:

Euroopa Liidus tervikuna peetakse kõige suuremaks probleemiks tööpuudust (45%), sotsiaalset ebavõrdsust ja migratsiooni (mõlemad 36%) ja terrorismi ning turvalisust (31%). Euroopa Liitu peetakse valdavalt stabiilsuse ja rahu kantsiks ebakindlas maailmas.

Kommentaarid
(Külastatud 544 korda, 1 külastust täna)