Soomes on garanteeritud minimaalne pension 766,85 eurot

Soome pensioniameti Kela (Kansaneläkeläitos) andmetel on Soomes tänavu minimaalne garanteeritud pension 766,85 eurot. See tähendab, et sellest määrast madalamat pensioni keegi ei saa. Pensioni garanteerib Soome riik. Garanteeritud minimaalne pension on maksuvaba.

Infopankki.fi andmetel on Soomes kaks teineteist täiendavat pensionisüsteemi:

Tööpension, mis teenitakse välja oma palgatöö ja ettevõtlusega. Tööandja ülesanne on muretseda kõigile töötajatele pensionikindlustus ja maksta kindlustusmaksed. Ettevõtja maksab oma kindlustusmakse ise.

Rahvapension ja garantiipension on mõeldud neile pensionäridele, kel pole tööpensioni või kelle pension on väga väike.

Mõlema pensionisüsteemi puhul rakendub  vanaduspension ja töövõimetuspension. Vanaduspensioni algus on varieeruv: tööpensioni hakkab saama üldiselt 63-68-aastaselt ja rahvapensioni 65-aastaselt. Töövõimetu võib enne vanaduspensioni saada töövõimetuspensioni.

Pensionil olles võib teha tööd, kui on soovi. Vanaduspensionil olijate pensionimakseid töötamine ei mõjuta.

Soomes makstakse pensionite pealt tulumaksu. Alla 833-eurone pensionimakse kuus on tulumaksuvaba. Maksusüsteem on astmeline, mis tähendab, et suurema palga pealt on suurem makse. Näiteks 2015. aastal ei makstud alla 16500 euro suuruse palgatulu pealt aastas üldse maksu, väikseim tulumaksumäär on 6,5% ja kõrgeim 31,5%.

Tööpension (Työeläke)

Tööpensionisüsteemi peavad üleval nii tööandjad kui töövõtjad. Tööandja võtab töövõtja palgast maha töövõtja maksuosa ja maksab selle koos oma kindlustusmakse osaga pensioniametile. Tööpensionikindlustust korraldavad tööpensionikindlustusseltsid, pensionikassad ja -ametid.

Tööpensioni suurus sõltub sellest, kui kaua on inimene töötanud ja kui suur on olnud tema palk.

Tööpension võib ulatuda üle 60% palgast.

Pensionitega seotud küsimusi lahenda Soomes pensioniturvakeskus (Eläketurvakeskus). Pensioniturvakeskus saadab töötajatele regulaarselt ülevaate kogunenud pensionist.

Rahvapension ja garantiipension (Kansaneläkkeet ja takuueläke)

Rahvapensioni ja garantiipensioni maksab riik. Rahvapensioniamet Kela (Kansaneläkelaitos) maksab nii rahva- kui garantiipensioni. Rahvapension sõltub sellest, kui kaua on inimene elanud või töötanud Soomes, pensionisaaja perekonnast ja muudest tuludest.

Rahvapensioni on õigus taotleda, kui inimesel pole kogunenud tööpensioni või kui tööpension on väga väike. Rahvapensioni ja garantiipensioni saab taotleda, kui inimene on elanud Soomes vähemalt 3 aastat ja kui ta on vähemalt 16-aastane.

Garantiipension tagab inimesele minimaalse toimetuleku. Garantiipensioni puhul makstakse pensioni ja täieliku garantiipensioni vahe. Kui muud pensionid ületavad garantiipensioni määra, siis garantiipensioni ei maksta. 2016. aastal on garantiipensioni määr 766,85 eurot.

Rahvapensioni ja garantiipensioni võib saada, kui:

  • oled 65-aastane või oled saanud otsuse töövõimetuspensioni kohta

  • oled Soome sotsiaalturvasüsteemi liige (elad Soomes püsivalt)

  • oled elanud Soomes vähemalt 3 aastat pärast seda kui oled saanud 16-aastaseks

Kommentaarid
(Külastatud 17,122 korda, 1 külastust täna)