Soomes hakkas töötute arv kasvama

Töötute tööotsijate arv kasvas Soomes juulikuus eelmise aasta juuliga võrreldes 6500 inimese võrra. Uusi vabu töökohti kuulutati välja 50 100. Kokku oli juulis 101 800 vaba töökohta, mida on 59 200 võrra vähem kui aasta tagasi.

Töötuid tööotsijaid oli juuli lõpus kokku 278 700. Seda on 6500 võrra enam kui aasta varem ja 14 000 võrra enam kui eelmisel kuul. Teave ilmub Töö- ja majandusministeeriumi tööhõive ülevaates.

Töötute tööotsijate hulka arvatakse tööbüroode ning munitsipaalprogrammide kliendid, aga ka täiskohaga sundpuhkusele saadetud. Töötutest tööotsijatest oli munitsipaalprogrammide kliente 157 900 inimest, mida on 9300 võrra enam kui eelmise aasta juulis.

Kogu riigis oli juuli lõpus sundpuhkusel 23 100 inimest, mida on 3200 võrra enam kui aasta varem. Täiskohaga oli sundpuhkusel 18 400 inimest, mida on 3800 võrra enam kui eelmise aasta juulis. Alates juunist kasvas täistööajaga sundpuhkusele saadetute arv 2600 võrra.

Pikaajalisi töötuid oli 92 200

Pikaajalisi ehk pidevalt vähemalt aasta töötuid oli 92 200, mida on 3200 võrra vähem kui aasta varem. Üle 50-aastaseid töötuid tööotsijaid oli 97 000, mida on 900 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Noori alla 25-aastaseid töötuid oli 500 võrra rohkem kui eelmise aasta juulis ehk kokku 30 900. Jaanuaris-juulis lõppes 57,9 protsenti noorte tööpuudusest enne kolme kuu pikkust töötust, mida on 3,1 protsendipunkti vähem kui eelmise aasta juulis.

Uute vabade töökohtade arv vähenes

Juulis kuulutati välja 50 100 uut vaba ametikohta, mida on 24 600 võrra vähem kui eelmise aasta juulis. Kokku oli juulis vabad 101 800 töökohta, mida on 59 200 võrra vähem kui aasta tagasi.

Juuli lõpu seisuga oli aktiivsusmudeli hulka arvestatavates tööturuteenustes 100 000 inimest, mida on 2000 võrra rohkem kui aasta varem. Need teenused hõlmavad näiteks palgatoetust, tööjõu väljaõpet, rehabiliteerivat töötegevust ja vabatahtlikku õpet.

Töötuse määr on 7,2 protsenti

Soome statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli juulis hõivatud 62 000 inimest vähem kui aasta varem. Tööhõive määr oli 74,2 protsenti, mida on 0,5 protsendipunkti enam kui eelmise aasta juulis. Töötuid oli tööjõu-uuringu järgi 195 000, mida oli 5000 võrra rohkem kui aasta tagasi. Töötuse määr oli 7,2 protsenti ehk 0,3 protsendipunkti kõrgem kui aasta varem.

Tööhõivestatistika ja tööjõu-uuringute peamised erinevused

Andmed põhinevad Töö- ja majandusministeeriumi tööhõivestatistika ning Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringul. Ministeeriumi tööhõivestatistika allikaks on tööbüroode ja omavalitsuste programmide kliendiregister, Soome statistikakeskuse tööhõiveuuring on aga valikuuring.

Ministeeriumi tööhõivestatistikas on töötuse definitsioon selline, et inimesel ei ole töösuhet ja ta ei ole tegev ettevõtluses. Lisaks on tööhõivestatistikas töötuna arvestatud täiskohaga sundpuhkusele saadetud, kuid mitte täiskohaga õppijad. Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringu töötuse definitsioon on rangem: see nõuab töötutelt aktiivset tööotsingut eelneva 4 nädala jooksul ja valmisolekut järgmise 2 nädala jooksul tööd vastu võtta. Rahvusvaheliselt võrreldavad ametlikud tööpuuduse näitajad annab Soome statistikakeskuse tööjõu-uuring.

Kommentaarid
(Külastatud 996 korda, 1 külastust täna)