Soomes lõppeb kaugtöö soovitus oktoobri keskpaigas

Soome rahandusministeerium ning sotsiaal- ja terviseministeerium on uurinud riikliku kaugtöö soovituse kehtivuse aluseid. Ministeeriumid teevad ettepaneku lõpetada kaugtöö soovitus 15. oktoobril.

Ministeeriumide hinnangul oleks selleks ajaks vaktsineerimise ulatus valitsuse seatud eesmärgi lähedal. See võimaldaks ohutult kaugtöölt üle minna kontakt-tööle.

Epideemia olukord ja vaktsineeritus on kogu riigis paranenud. Praegu ei ole aga tööealise elanikkonna vaktsineeritus veel valitsuse uuendatud hübriidstrateegia kohaselt vähemalt 80 protsendi tasemel. Lisaks avastatakse endiselt palju nakatumisi.

Tööle naasmist võib alustada varem, kui see on võimalik riskihindamise ja piirkondliku epideemia olukorra alusel.

Vastutus ohtu töökeskkonna eest lasub asutustel

Kaugtöö soovituse jätkamine oktoobri keskpaigani annab asutustele võimaluse paindlikuks üleminekuks kaugtöölt töökoha töö järkjärgulisele suurendamisele. Riiklikul tasandil arutatakse kaugtöö ja töökoha töö ühendamisega seotud aspekte töötervishoiuameti, ministeeriumide, terviseameti ning tööturuorganisatsioonide vahel. Need aspektid avaldatakse muu hulgas asutustele antavates juhistes.

Ettevalmistus aitab asutustel liikuda uue argielu suunas. Vastutus ohutu töökeskkonna eest lasub asutustel, kui riiklik ulatusliku kaugtöö soovitus kaob. Kui tööd suurendatakse töökohtadel, tuleb jätkata kaitset koroonaviiruse leviku eest.

Valitsus hindas jaanuaris 2021 erinevaid kontrollimeetmeid ja otsustas koostada tegevuskava ning koos sellega järk-järgult valmistuda ühiskonna avanemiseks. Hübriidstrateegia tegevuskava raames tehti ministeeriumidele ülesandeks septembri keskpaigaks uuesti hinnata valitsuse riikliku kaugtöö soovituse põhjendatust ja kehtivust. Lisaks soovitati kohe alustada riiklikke ettevalmistusi üleminekuks kaugtöölt töökohtade töö ja kaugtöö kombinatsioonile.

Ministeeriumid kasutasid oma töös terviseameti ning töötervishoiuameti hinnanguid nii epidemioloogilise arengu kui ka kaugtöö mõju kohta.

Kommentaarid
(Külastatud 273 korda, 1 külastust täna)