Soome välismaalaste seaduse muudatused takistavad välismaise tööjõu ärakasutamist ja parandavad kannatanute olukorda

Välismaalaste seaduse uued sätted takistavad võõrtööjõu ekspluateerimist ja parandavad kannatanute õiguslikku seisundit. Eesmärk on muuta ekspluateerimine tööl lihtsamini tuvastatavaks.

  • Halvimal juhul on võõrtööjõu ärakasutamine ekspluateeriv majandus, mis ei kuulu Soome tööturule. Uued sätted pakuvad kannatanutele suuremat kaitset ja muudavad selle kasutamise raskemaks. Need on valitsuse võõrtööjõu ekspluateerimise vastaste meetmete võtmetähtsusega osad, ütleb tööminister Tuula Haatainen.

Seadusemuudatuste tõttu võib töötaja elamisloast keelduda, kui on alust kahtlustada, et tööandja või käsundiandja kavatseb mööda minna riiki sisenemise või seal elamise sätetest.

Eelnõu ei mõjuta välismaalase võimalust saada elamisluba teiselt tööandjalt. Muudatustega on tööbüroodel suuremad võimalused hoiduda töötaja elamisloa väljastamisest, kui tööandja on käitunud halvasti.

Kontrolli suurendamine hoiab ära ekspluateerimise ja kaitseb tööturgu kõlvatu konkurentsi eest. On oluline, et välismaalt ei saaks töötajaid värvata tööandjad, kes on töötajaid ekspluateerinud, ütleb Haatainen.

Ekspluateerimise ohvrite olukord paraneb

Kui on alust kahtlustada, et elamisloa alusel töötanud välismaalast on ära kasutatud, ei kaota ta õigust Soomes elada ja töötada. Sellisel juhul võib töötaja jätkata töötamist uue tööandja juures või taotleda uut elamisluba.

  • Välistööjõu ekspluateerimine on nähtus, mis jääb varjatuks seni, kuni ohvrite õiguslik seisund on nõrk. Tugevdades ohvri õigust töötada riigis, parandame võimude tingimusi selle tõsise ja diskrimineeriva nähtuse avastamiseks ja sellega tegelemiseks, rõhutab minister.

Välistööjõu ekspluateerimist välistava seaduse eelnõu on koostatud töö- ja majandusministeeriumi juhitud töörühmas. Mitme haldusüksuse töögrupi palvel on käivitatud muid ekspluateerimisvastaseid meetmeid, näiteks Soomes töötavatele inimestele mõeldud infopakett Töötamine Soomes ja hooajatöötajate mitmekeelne nõustamisteenus. Eri valitsusharudes on käimas ka mitu analüüsiprojekti, et võidelda võõrtööjõu ekspluateerimise vastu.

Valitsus jälgib uute sätete mõju

Välismaalaste seaduse sätted on täiesti uued. Varem ei olnud välismaalaste seadus ette näinud elamisluba tööga seotud ekspluateerimise ohvrile ega sanktsioone ekspluateeriva tööandja vastu.
Sel põhjusel nõuab parlament, et valitsus jälgiks tähelepanelikult reformide mõju võõrtöötajate ekspluateerimise ja ohvrite õigusliku seisundi osas ning et valitsus annaks 2022. aasta lõpuks aru tööhõive ja võrdõiguslikkuse komisjonile.

Neljapäeval, 17. juunil 2021 tegi valitsus ettepaneku Vabariigi Presidendile seadusemuudatused heaks kiita. President kavatseb need kinnitada reedel, 18. juunil 2021. Uued sätted jõustuvad 1. oktoobril 2021.

Kommentaarid
(Külastatud 1,125 korda, 1 külastust täna)