Soome maksuamet suunab maksumaksjad deklaratsiooni täitma internetti – pea meeles need nipid

Enamus soomlastest saab hiljemalt käesoleval nädalal maksuametist kätte eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on uus nii vormilt kui sisult.

Eeltäidetud deklaratsioon pole selline suur laudlina meenutav paber nagu see oli varem, kuhu inimene sai ise oma pliiatsiga vajalikesse kohtadesse andmeid sisestada. Nüüd tuleb koju teatud kogus A4 formaadis pabereid, kus on esitatud maksuametile teada olevad andmed tulude ja vara kohta, vahendab Helsingin Sanomat.

Muudatuse põhjus on see, et maksuamet tahab suunata maksumaksjad deklaratsioonid täitma internetti Oma Vero teenusesse (vero.fi/omavero) ja tegema seal parandusi ning täiendusi. Kõik deklaratsioonid on juba veebis olemas.

Oma Vero teenusesse sisenetakse pangakoodide või mõne muu isikutuvastuse meetodiga. Nende jaoks, kes tahavad deklaratsiooni paberil täita, on maksuametis ligi 20 eri blanketti – seda eraldi nii kodumajapidamise ja transpordi kulude kui üüritulu deklareerimiseks. Kõige lihtsam viis neid blankette saada on need vero.fi veebist välja printida. Blankette saab ka maksuameti büroodest või tellida maksuameti teenusnumbril +358 29 497 030. Samalt numbrilt saab tellida ka postikuluta ümbriku paberite maksuametile ära saatmiseks. Muidu peab paberil deklaratsiooni täitja saatmise eest ise maksma.

Kuigi muutuse eesmärk on inimesed internetti suunata, on juhtumeid, kus deklaratsiooni saab ainult paberil täita. See puudutab näiteks pärandi jagamise puhul surnud inimese eest deklaratsiooni täitmist.

Kuidas siis deklaratsiooni täitmine internetis käib? Kõigepealt tasub välja otsida andmed võimalike soodustuste saamiseks. Need on näiteks kodumajapidamistöid teinud ettevõtte registreerimisnumber, tellimuse esitamise, töö tegemise ja maksete tegemise päevad, samuti üüritulu saajatel andmed makstud üüride kohta ja ka andmed selle kohta, millised kulud ja maksud võib üürituludest maha arvata.

Seejärel logitakse sisse teenusesse vero.fi/omavero ja hakatakse deklaratsiooni täitma. Seda saab teha, kui klikkida näiteks kirjale Esitäytetty veroilmoituksesi on tarkistettavana (tõlkes: Eeltäidetud deklaratsiooni kontroll).

Andmete lisamine on lihtne. Andmeid saab lisada ka osade kaupa. Need tuleb aga eraldi salvestada. See on eriti tähtis, sest andmed ei salvestu automaatselt, vaid need saab sisestada ainult kerides deklaratsiooni lõppu ja vajutades nuppu Lähetä (tõlkes: saada).

Andmeid saab sisestada ja täiendada maksumaksjale määratud tähtajani. Alates sellest ajast on muudatused võimalikud, kuni maksuamet pole deklaratsiooni töötlemiseks ette võtnud. Nõu saab küsida, kui klikata eeltäidetud deklaratsioon all paremas nurgas olevale ikoonile Chat.

Oma Vero teenuses ei küsita inimestelt mingeid seletusi, vaid ainult numbreid ja summasid. Paljud on varem eraldi selgitanud transpordi ja tulu teenimisega seotud kulusid, näiteks töötoaga seotud kulusid, aga seda enam teha pole vaja.

Maksudeklaratsiooni muudatused tuleb teha või ära saata vastavalt 7., 14. või 21. maiks. Kuupäev on märgitud koju saadetud paberites ning Oma Vero teenuses.

Aasta 2017 eest täiendas oma andmeid 1,5 miljonit soomlast. Neist täiendustest 60 protsenti tehti internetis ja isegi üle 68-aastastest tegid pooled oma täiendused internetis. Kui eeltäidetud deklaratsioonis on kõik andmed õiged ja midagi parandada ega täiendada pole vaja, siis polegi midagi vaja teha.

Maksumaksjate liidu hinnangul on tänavu eriti vähe muudatusi deklaratsioonide täitmises peale selle, et deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt. Soodustuste summad on püsinud samuti ühesugused. Uus on see, et posti teel saadetav täiendustega deklaratsioon peab olema tähtajaks kohale jõudnud. Sellest ei piisa, kui see tähtajaks posti panna.

Kui tuludeklaratsiooni saatmine hilineb üle 3 päeva ja selles on lisatud tulusid, siis võib maksuamet küsida 50 eurot hilinemistasu. Seda hilinemistasu ei küsita, kui deklaratsioonis on täiendatud vaid maksusoodustuste osa.

Maksuameti hinnangul saab 80 protsenti maksumaksjatest tagastuse juba augustis. Raha makstakse tagasi või küsitakse juurde augusti ja detsembri vahelisel ajal, abikaasadel üheaegselt.

Koju saadetavas maksuotsuses on toodud ka selle tegemise kuupäev ning raha tuleb arvele sellest kaks kuud hiljem. See päev võib aga edasi nihkuda, kui abikaasa maksuotsusega läheb aega. Otsused tehakse hiljemalt oktoobris, viimased tagastused makstakse detsembris.

Majapidamiskulude arvelt on võimalik saada suure maksusoodustuse. Näiteks kui abielupaar remondib 10 000 euro eest suvilat, siis maksab maksuamet sellest tagasi 4800 eurot.

Helsingin Sanomat käis läbi olulisemad soodustused:

Kodumajapidamise soodustus

Abikaasadel tasub see teha vaid ühe nimele. Soodustus on 50 protsenti tehtud kulutustest. Maksimaalne summa on 2400 eurot ja omavastutus on 100 eurot. See vastab 5000 euro eest tehtud majapidamistöödele.

Kodumajapidamise soodustus läheb maha otse makstavast maksust, samas kui muud soodustused vähendavad arvestuslikku tulu ja nende mõju on väiksem. Abikaasadel piisab, et ainult üks deklareerib majapidamise soodustuse. Kui summa läheb üle, siis arvestatakse see automaatselt maha teise abikaasa maksust. Kui üks kaasadest täidab, siis läheb 100-eurone omavastutus maha üks kord.

Soodustuse saamise eelduseks on, et töö või teenus ostetakse firmalt, mis oli teenuste osutamise ajal registreeritud ettemaksuregistris. Soodustuse saab ka siis, kui inimene on ise palganud kellegi kodumajapidamistöid tegema, aga siis hüvitatatakse 20 protsenti makstud palgast ja täiel määral muud palkamisega seotud kulud.

Tulu teenimisega seotud soodustus

Aasta 2018 eest on ette nähtud tulu teenimisega seotud kulude soodustus 750 eurot. See 750 eurot soodustust tehakse kõigile automaatselt ja alla selle summa pole vaja midagi eraldi deklareerida. Kodu ja töö vaheliste transpordikulude omavastutus on 750 eurot. Helsingi sisene ühistransport jääb selle summa sisse. Need, kes käivad tööle kaugemalt, tasub see summa ära märkida, kuna transpordikulud on üle omavastutuse.

Transpordikulusid saab kirja panna kõige rohkem 7000 euro eest. Need arvestatakse kõige odavama transpordiliigi järgi, mis tähendab valdavalt ühistransporti.

Tulu andmete kontroll

Hea on üle kontrollida teenitud tulu. Pankadelt tulevad andmed makstud intresside kohta. Seal on kasulik kontrollida, kas maksuamet on laenude ja maksud intresside otstarbest õigesti aru saanud.

Näiteks 2018. aasta eest on eluasemelaenu puhul soodustuseks kõlbulikud 35 protsenti intressidest, aga välja üürimiseks mõeldud elamispinna laenuntressi kulud saab täiel määral tulust maha arvata.

Kodukontori soodustus

Kodus töötades on võimalik saada kodukontori soodustust. Kui kodus töötamine on põhiline ja moodustab üle 50 protsendi tööajast, siis saab suurima soodustuse, mis sel korral on 880 eurot.

Selle soodustuse saab ilma kodukontori plaani esitamata. See tähendab, et reaalsuses eraldi kontoriruumi vaja polegi. Kui inimene on aga üürinud töötamiseks eraldi ruumi ja kulud on suuremad, siis võib olla soodustus ka suurem.

Väärtpaberitehingud

Väärtpaberitehingutest saadud kasum ja kahjum on kirjas eeltäidetud deklaratsioonis. Tasub siiski üle kontrollida, kas maksuameti andmed on õiged. Maksuametile piisab infost ostuaja ja -hinna kohta. Tšekke pole vaja esitada.

Kui maksuamet andmeid ei saa, siis arvestatakse väärtpaberite müüki kasumina ja soetamisväärtuseks arvestatakse madalaim võimalik, 20 protsenti müügihinnast.

Kodumajapidamistööde soodustust saab kodus või vaba aja hoones (suvilas) tehtud tavaliste majapidamistööde nagu koristamise, remondi, ülalpidamis- ja korrashoiutööde ning hoolde- ja hoiuteenuste eest.

Hoolde- ja hoiuteenused on selliseid lapsi ja vanureid puudutavad teenused, mille eest nende ostja ei saa muud riigipoolset toetust.

Uusehitised majapidamistööde alla ei kuulu. Samuti ei kuulu selle alla majaühistute poolt tehtavad remonditööd. Kodumajapidamise soodustuse suurus sõltub sellest, kas töö on tellitud ettevõttelt või on töötaja endal palgatud. Kodumajapidamise soodustust saab ka vanemate või vanavanemate kodus või suvilas tehtud tööde eest.

Vanemad ei saa soodustust laste kodus tehtud tööde eest, aga oma vanematele võivad lapsed tellida koristuse või remondi. Deklaratsiooni tuleb sisestada ettevõtte nimi ja registrikood (y-tunnus). Seda saab vaadata arve pealt või leida google’i abil. Vajalik on sisestada esimene ja viimane maksepäev, sest soodustus arvestatakse makse aja järgi.

Majapidamise soodustuse puhul küsitakse ka lepingu sõlmimise aega. Selle meenutamine võib olla raske, aga tegemist on ajahetkega, mil inimene on andnud nõusoleku tööde tegemiseks. Töö tellija peab ise kontrollima, kas ettevõte kuulub ettemaksuregistrisse või mitte. Andmeid saab kontrollida veebist aadressilt ytj.fi, kus ettevõtteid saab otsida nime ja registrikoodi järgi.

Soodustust taotledes tuleb kirja panna arve kogusumma ja oma osa ehk kui palju on inimene ise maksnud. Seejärel võetakse arvelt välja töö osa nii, et seadmed ja transpordikulud arvutatakse maha. Need kõik kulud pannakse kirja koos käibemaksuga.

Majapidamise soodustust võib kasutada ka suguvõsa suvilates, aga siis tuleb summa jagada maksjate vahel. Tingimuseks pole omaniku staatus, vaid kasutamine.

Uute ehitiste puhul ei saa majapidamise soodustust kasutada. Küsimus on aga selles, millal on ehitis uus. Suuri vaidlusi pole viimasel ajal sel teemal olnud. Soodustust on võimalik saada näiteks paadisilla või terrassi ehituseks, aga mitte kaetud hoonete rajamiseks. Piiriks on uue katuse ehitus.

Korrashoid ei tähenda seda, et majas parandatakse vaid vanu asju. Soodustuse saab ka näiteks suvilasse elektri paneku või vee sissetoomise eest. Ranna puhastamise eest soodustust ei saa, kuna see pole hoov, vaid veepiir. Lumelükkamine kuulub soodustuse alla ainult hoovi piires, mitte aga hoovi viiva tee osas.

Alates 2017. aastast saab teha parandusi ja täiendusi eelmise 3 aasta deklaratsioonidesse.

Verottaja ajaa kansalaisia tekemään veroilmoitukset verkossa – muista nämä vinkit, niin saat satojen eurojen hyödyn

Suurin osa suomalaisista saa viimeistään tällä viikolla verottajalta esitäytetyn veroilmoituksen, joka on uudenlainen sekä muodoltaan että sisällöltään. Haluatko lukea koko artikkelin? Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaus päättyy automaattisesti HS Digi -tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita

Kommentaarid
(Külastatud 4,013 korda, 1 külastust täna)