Soomes on kuritegu juba see, kui kiita lapse rindu – vaata, kuidas politsei seletab lastevastaseid seksuaalkuritegusid

Viimasel ajal on Soomes olnud palju tähelepanu seksuaalkuritegudel. Politsei seisukohalt on tähtis, et asjadest räägitakse. Nii õpitakse paremini kuritegusid ära tundma ja inimesed teavad, mida teha, kui keegi lähikonnast satub seksuaalkuriteo ohvriks.

Seksuaalkuritegude ohvreid on igasuguseid ja ohvriks võib sattuda olenemata sugupoolest. Samamoodi on saanud süüdistuse kuritegudes väga erinevad inimesed. Soomes loetakse seaduse järgi lapseks kõiki alla 18-aastaseid isikuid.

Veel tuleb tähele panna, et Soomes on seksuaalne kaitsepiir 16 eluaastat. Kaitsepiiri eesmärk on kaitsta alla 16-aastaseid seksuaalse tegevuse eest. Kui noored omavahel seksuaalselt läbi käivad, ei ole see karistatav, kui noored on enam-vähem ühevanused ja nende vaimses ja füüsilises arengus pole suuri erinevusi.

Mis on kuritegu?

Seksuaalkuritegude puhul tuleb tähele panna, et teo eest karistamise puhul ei mängi rolli, kas alaealine tegi ise ettepaneku. Täiskasvanu vastutab ka selle eest, et välja uurida lapse vanus. Seksuaalse kuriteo puhul ei vabasta karistusest teadmatus, kui lapse vanus on jäänud välja selgitamata.

Karistusseadustiku § 20 järgi on karistatavad järgmised teod:

 • vägistamine
 • raskekujuline vägistamine
 • seksuaalsele teole sundimine
 • seksuaalne ärakasutamine
 • seksuaalne ahistamine
 • lapse seksuaalne ärakasutamine
 • raskekujuline lapse seksuaalne ärakasutamine
 • seksikaubanduse ohvri ärakasutamine
 • seksuaalteenuse ostmine noorukilt
 • lapse meelitamine seksuaalsel eesmärgil
 • siivsust haavava ja last puudutava esituse jälgimine
 • kupeldamine
 • raskekujuline kupeldamine

Lisaks on § 17 järgi karistatavad järgmised teod:

 • siivsust riivava pildi levitamine
 • raskekujuline siivsust riivava last kujutava pildi levitamine
 • siivsust riivava last kujutava pildi omamine
 • siivsuse avalik riivamine
 • suguline läbikäimine lähisugulasega

Kõiki lapsi puudutavaid seksuaalkuritegusid hakatakse uurima ja nende kohta esitatakse süüdistus isegi siis, kui kannatanu ei nõua selle eest karistust. Alla 18-aastaste suhtes toime pandud seksuaalkuriteod aeguvad siis, kui kannatanu saab 28-aastaseks.

Lapse seksuaalse ärakasutamise kuriteo koosseis on täidetud näiteks siis, kui täiskasvanu teeb lapsele ettepaneku seksuaaltoiminguteks, saadab lapsele seksuaalse alatooniga pilte või palub neid lapselt ja näiteks kiidab lapse rindu. Politsei kutsub üles teavitama kõigist seksuaalkuritegudest. Teavitaja ei pea teadma, kas tegemist oli kuriteoga või mitte. Politsei annab hinnangu ja palub vajadusel lisainfot. Politsei on kohustatud seksuaalkuritegudest informeerima alaealise kannatanu hooldajat.

Politsei soovitab hooldajatel uurida, mis teenuseid laps internetis kasutab. On hea, kui laps teab, kes tema andmeid võivad kasutada. Enamuses veebiteenustes on vanusepiirid ja politsei soovitab neid järgida. Näiteks Whatsapp-i kasutuspiirang on Soomes 16 eluaastat. Samamoodi on hooldajatel kasulik teada, kus ja kellega veedab laps aega väljaspool internetti.

Millal peaks politseid teavitama?

Lastekaitseseaduse § 25 järgi peavad sotsiaal- ja meditsiinitöötajad, lasteaia, õppeasutuse, noorsootöö ja koguduse töötajad teavitama politseid, kui nad saavad teada lastevastaste suaalkuritegude kohta. Politsei ergutab kõiki isikuid seksuaalkuritegudest politseis teavitama.

Hädaolukorras peaks helistama telefonil 112. Teate võib teha ükskõik millises politseijaoskonnas. Seksuaalkuritegude puhul eletroonset teadet ei soovitata algul teha.

Kust saab abi?

Seksuaalkuritegude ohvrid ja ohvri lähedased saavad abi Kuriteo ohvrite tugiteenusest (RIKU), vägistamiskriisikeskusest Tukinainen, kooli meditsiinitöötajalt, Tüdrukute/ Poiste turvakodudest, Mannerheimi lastekaitseliidust ja Rahvastikuliidust. Abi ja nõu teenuste osas annab kannatanule politsei.

Politseiga võib ühendust võtta igasuguse info ja nõu samiseks. Helsingi politseil on Whatsappi number +358 50 342 2133, kust saab abi ka seksuaalkuritegusid puudutavates küsimustes. Helsingi politseiga saab ennetuse asjas ühendust e-posti aadressil ennaltaestava.helsinki(at)poliisi.fi ja seksuaalkuritegude grupiga e-posti aadressil seksuaalirikokset.helsinki(at)poliisi.fi.

Poliisi – Tiedotteet

Seksuaalirikokset – varsinkin lapsiin kohdistuvat – ovat olleet viime viikkoina esillä sekä virallisissa että epävirallisissa keskusteluissa eduskunnasta työpaikkojen kahvihuoneisiin. Aihe on vakava ja herättää paljon tunteita. Keskustelulle ja vastauksille on ilmeinen tarve. Helsingin poliisin näkökulmasta on tärkeää, että asiasta keskustellaan. Näin rikollinen toiminta myös opitaan tunnistamaan entistä paremmin ja ihmiset osaavat toimia, mikäli joku heidän lähipiirissään joutuu seksuaalirikoksen uhriksi.

Kommentaarid
(Külastatud 187 korda, 1 külastust täna)